Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Λαβουαζιέ: Ο μεγαλοφυής επιστήμονας που καρατομήθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση


Λαβουαζιέ: Ο μεγαλοφυής επιστήμονας που καρατομήθηκε από τη Γαλλική Επανάσταση
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Μια από τις φετινές επετείους, που περνάει χωρίς καμία νύξη από πουθενά, είναι η 270ή επέτειος από τη γέννηση του μεγαλοφυούς επιστήμονα και δημιουργού της σύγχρονης Χημείας Αντουάν - Λοράν ντε Λαβουαζιέ. Όπως έγραψε ο καθηγητής του πανεπιστημίου της Λυών Ζαν Κεγερόν, "χωρίς τον Λαβουαζιέ η Χημεία δεν θα είχε εξελιχθεί σε επιστήμη" (1). Ο Λαβουαζιέ, παρά τις υπηρεσίες που προσέφερε στη Γαλλία και στην ανθρωπότητα, καρατομήθηκε, μετά από απόφαση του λαϊκού δικαστηρίου της Γαλλικής Επανάστασης. Πριν από 220 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1793, συνελήφθη και τον Μάϊο του 1794 έπεσε το κεφάλι του από τη γκιλοτίνα στο ικρίωμα. Ήταν 50 ετών και είχε πολλά ακόμη να προσφέρει στην Επιστήμη. Ο καθηγητής Λέστερ σημειώνει σχετικά: "Η χημική δραστηριότητα του Λαβουαζιέ σταμάτησε απότομα όταν καρατομήθηκε στις 8 Μαϊου 1794, στα 50 χρόνια του. Μόνο να εικάσει μπορεί κανείς τι θα μπορούσε να είχε επιτύχει αν ζούσε και συνέχιζε το επιστημονικό του έργο. Παρ' όλα αυτά, το έργο που είχε φέρει εις πέρας ήταν αρκετό για να δώσει στη Γαλλία μια υπεροχή στη χημεία, που κράτησε για πολλά χρόνια και για να τη θέσει σε μια πορεία που της επέτρεψε να αναπτύξει τις δυνατότητές της με τρόπους που τα αποτελέσματά τους δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως" (2).
Η σιωπή για την ουσιαστική δολοφονία του Λαβουαζιέ προέρχεται από τα αισθήματα ενοχής των συνειδητών οπαδών της Γαλλικής Επανάστασης και της αδιαφορίας που διακρίνει τους υπόλοιπους πολίτες.
Ουδείς από τους "διαφωτιστές" επιθυμεί να του υπενθυμίζεται πως οι Γάλλοι επαναστάτες φόνευσαν τον Λαβουαζιέ, καθώς και τον Κοντορσέ, άλλο μεγάλο επιστήμονα. Ουδείς από αυτούς επιθυμεί να πληροφορηθεί ο κόσμος την αλήθεια, πως οι Γάλλοι επαναστάτες κοντά στη θρησκεία θέλησαν να καταργήσουν και τις επιστήμες! Κι όμως αυτή είναι η αλήθεια. Ο Μπερτελό (1827-1907), σπουδαίος χημικός και δημιουργός πληθώρας οργανικών συνθέσεων, επιβεβαιώνει πως οι ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης περιφρονούσαν και δίωκαν τις επιστήμες: 

30 Ιουνίου 2013 Κυριακὴ Α' Ματθαίου (τῶν Ἁγίων Πάντων). Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων 12 Ἁποστόλων,Ἦχος πλ. δ´

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Θ´ 36 - 36
36 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι καὶ ἐρριμμένοι ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα. 
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι´ 1 - 8
1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2 Τῶν δὲ δώδεκα ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐισι ταῦτα· πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος Πέτρος καὶ Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, 3 Φίλιππος καὶ Βαρθολομαῖος, Θωμᾶς καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης, Ἰάκωβος ὁ τοῦ Ἁλφαίου καὶ Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος, 4 Σίμων ὁ Κανανίτης καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης ὁ καὶ παραδοὺς αὐτόν. 5 Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ Ἰησοῦς παραγγείλας αὐτοῖς λέγων· Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ εἰσέλθητε· 6 πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 7 πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι Ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 8 ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.Σύναξη των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων
Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ'
Ἀπόστολοι  Ἅγιοι,  πρεσβεύσατε  τῷ  ἐλεήμονι  Θεῷ,  ἵνα  πταισμάτων  ἄφεσιν  παράσχῃ  ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.


Δόξα. Τῶν Ἁγίων Πάντων. Ἦχος δ´.
Αθ. Καραμάνης
Τῶν  ἐν  ὅλῳ  τῷ  κόσμῳ  Μαρτύρων  σου,  ὡς πορφύραν καὶ βύσσον τὰ αἵματα, ἡ Ἐκκλησία σου στολισαμένη, δι᾿ αὐτῶν βοᾷ σοι, Χριστὲ ὁ Θεός· Τῷ λαῷ σου τοὺς οἰκτιρμούς σου κατάπεμψον,  εἰρήνην  τῇ  πολιτείᾳ  σου  δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Σάββατο, 29 Ιουνίου 2013

Θερμό μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Πάπα Ρώμης. Αντιπροσωπεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου με επικεφαλής τον Μητροπολίτη Περγάμου στην Θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης

Ρώμη, του Νίκου Παπαχρήστου

Την ευχή ότι ο διάλογος μεταξύ της Ορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε πνεύμα απλότητας, αλληλοκατανόησης και αλήθειας εκφράζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην επιστολή του προς τον Πάπα Φραγκίσκο με αφορμή την εορτή των Πέτρου και Παύλο, θρονική εορτή της Εκκλησίας της Ρώμης. ToΠατριαρχικό μήνυμα προς τον Προκαθήμενο της αδελφής Εκκλησίας της πρεσβυτέρας Ρώμης μετέφερε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Πρωτόθρονης Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, ο σεβαστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης, συμπρόεδρος εκ μέρους των Ορθοδόξων στη Διεθνή Επιτροπή για τον Διάλογο ανάμεσα στην Ρωμαιοκαθολική και την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Στο μήνυμά του ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας αναφέρεται με επαινετικά λόγια στο πνεύμα της απλότητας και της φιλανθρωπίας που διακρίνει τον Πάπα Φραγκίσκο υπογραμμίζοντας με νόημα ότι «το πνεύμα τούτο της απλότητος ασφαλώς οφείλει να διέπη και τας σχέσεις των Εκκλησιών και των Χριστιανών, οι οποίοι, κρίμασιν οις οίδε Κυριος, ευρίσκονται σήμερον διηρημένοι εις διαφόρους Χριστιανικάς Εκκλησίας και Ομολογίας».

Εκφράζει μάλιστα την ελπίδα «ότι οι εν εκκρεμότητι διάλογοι μεταξύ των Εκκλησιών, και μάλιστα ο ημέτερος, ο μεταξύ των δύο μεγάλων Εκκλησιών Ρωμαιοκαθολικής και Ορθοδόξου διάλογος της αγάπης, της θεολογίας και της αληθείας, θα συνεχισθούν καρποφόρως εν πνεύματι απλότητος και φιλαδελφίας, αλληλοκατανοήσεως και αληθείας, και θα φέρουν τούς επιθυμητούς καρπούς της προσεγγίσεως προς την μοναδικήν εν Χριστώ αλήθειαν, η οποία και εν τέλει είναι η μόνη η οποία δύναται να ενώση και θα ενώση τούς χριστιανούς».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισημαίνει ότι η ορθόδοξη Εκκλησία δεν παραγνωρίζει «τας υπαρχούσας δυσκολίας δια την ποθητήν ενότητα πάντων των χριστιανών. Όμως δεν παύομεν να εργαζώμεθα όσην ημίν δύναμις και να ελπίζωμεν εις το Πανάγιον Πνεύμα».

Γνωσιοθρησκευτικότητα ή Γνωσιοθεολογία; Κριτική αποτίμηση των θέσεων του Ν. Ματσούκα περί της έννοιας του πολιτισμού σε συνάρτηση με το μάθημα των Θρησκευτικών, Δημήτριος Γ. Αβδελάς (ολόκληρο το πολύ ενδιαφέρον κείμενο)


Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Ξεκινά σήμερα το 29ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Βλάχων

Όλα έτοιμα για την μεγάλη γιορτή, που θα καταστήσει την Πιερία επίκεντρο του βλαχόφωνου ελληνισμού για το τριήμερο 28-30 Ιουνίου. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων διοργανώνει το 29ο Πανελλήνιο Αντάμωμα και χθες  έδωσε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο Κατερίνης μαζί με τους συνδιοργανωτές, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Τον πρώτο λόγο είχε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων Μιχάλης Μαγειρίας, ο όποιος ανέφερε :

«Το Αντάμωμα έχει μια πανελλαδική εμβέλεια, ένα υψηλό επίπεδο εκδηλώσεων και μεγάλη συμμετοχή του κοινού. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν περισσότεροι από 2.500 χορευτές από όλους τους συλλόγους και στην Πιερία αναμένεται να έρθουν για το αντάμωμα από 8.000 έως 10.000 επισκέπτες. Το αντάμωμα θα μεταδοθεί μέσω τηλεοπτικών δικτύων αλλά και μέσω του διαδικτύου. Τέλος ευχαρίστησε όλους τους συνδιοργανωτές».

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ

Ο «πόλεμος» για το μάθημα της Ιστορίας… Οι αλήθειες και οι μύθοι στις αναθέσεις μαθημάτων σε Γυμνάσιο και Λύκειο

Του Χάρη Ανδρεόπουλου *

Τις τελευταίες ημέρες μαίνεται στις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και τα ιστολόγια του διαδικτύου ένας «πόλεμος» για τις αναθέσεις μαθημάτων με «μήλον της έριδος» - ποιό άλλο; – το μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Πρόκειται για ένα κρίσιμο, πράγματι, ζήτημα για το οποίο η αντιπαράθεση ανάμεσα σε κλάδους καθηγητών – των Φιλολόγων (ΠΕ02), από την μία και των Θεολόγων (ΠΕ01) από την άλλη - εσχάτως οξύνεται εξ αιτίας του γεγονότος ότι με τα νέα δεδομένα του αυξημένου από τη νέα σχολική χρονιά ωραρίου, ο καθείς προσπαθεί να διασφαλίσει το ωράριο που του αναλογεί κατοχυρώνοντας τις ώρες αναθέσεως για την ειδικότητά του. Στη προκειμένη, όμως, αντιπαράθεση, έχουμε μια παράδοξη, επιθετική διεκδίκηση της «αποκλειστικής διδασκαλίας» του ιστορικού μαθήματος από την πλευρά του κλάδου των Φιλολόγων ακόμη και για εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στο εσωτερικό του, των οποίων, όμως, η επιστημονική εξειδίκευση, βάσει του πτυχίου που έλαβαν από τα πανεπιστημιακά τμήματα της αποφοιτήσεώς τους, έχει έτερο, διακριτό και σε κάθε περίπτωση διαφορετικό της ιστορικής ειδικεύσεως περιεχόμενο.

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013

20 χρόνια Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας

Με τη Γενική Συνέλευση της Ολομέλειας της στην Αθήνα και πολλές παράλληλες εκδηλώσεις, έως τις 30 Ιουνίου, η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας (ΔΣΟ) γιορτάζει τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της. Η φετινή πανηγυρική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κοινοβουλίων από 21 χώρες και κεντρικό θέμα «Κοινοβουλευτική Δημοκρατία- Χριστιανισμός- Ορθοδοξία: αξίες και έννοιες».

Η ΔΣΟ ξεκίνησε μια φιλόδοξη προσπάθεια το 1993 από την Αθήνα, στηριζόμενη από τη δυναμική παρουσία της Ρωσίας και κατάφερε να μεταμορφωθεί από ευρωπαϊκή σε μια ζωντανή παρουσία στον διεθνές γίγνεσθαι, όπως είπε σε συνέντευξη Τύπου της οργάνωσης στο Μέγαρο της Βουλής, ο Γενικός Γραμματέας, Αναστάσιος Νεράντζης. Πρόκειται για μια καθαρά κοινοβουλευτική κίνηση η οποία, όπως εξήγησε ο ίδιος, με βάση τις αρχές του χριστιανικού ορθόδοξου πολιτισμού, της καταλλαγής και της προσέγγισης προσπαθεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός κόσμου με ειρηνική επίλυση των διαφορών.

Η ΔΣΟ είναι η μόνη οργάνωση στον κόσμο που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των ορθοδόξων, είπε ο πρόεδρος και μέλος της ρωσικής Δούμα, Σεργκέι Ποπόφ, επισημαίνοντας ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και απαιτούν ανταπόκριση. Αναφερόμενος στο θέμα των απαχθέντων Μητροπολιτών στη Συρία, τόνισε ότι «έχουμε καθήκον να εγείρουμε την κοινή γνώμη και να ενημερώνουμε τον κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο να μην εφησυχάζει». Η διάσκεψη της Αθήνας, πρόσθεσε, είναι μία ευκαιρία ανάπτυξης των διμερών επαφών αλλά και του ιδίου του θεσμού. Γι’ αυτό και το επετειακό έτος, συνέχισε, αρχίζει στην Αθήνα τώρα και θα παραδώσει τη σκυτάλη στη Μόσχα το 2014.

Πολιτική παιδεία και ιδεολογικός συγκερασμός

                  Χρήστου Παπαδημητρίου.
Κοινωνιολόγου-Οικονομολόγου.

Π ο λ ι τ ι κ ή  π α ι δ ε ί α
&
ι δ ε ο λ ο γ ι κ ό ς  σ υ γ κ ε ρ α σ μ ό ς.

Με αφορμή άρθρο του Ευάγγελου Βενιζέλου στην εφημερίδα το βήμα με τίτλο Η δημοκρατική παράταξη είναι εδώ !, με εύλογα τα ερωτηματικά βεβαίως από αυτό το κείμενο για το τι τελικά παραμένει ουσιώδες όσον αφορά την Δημοκρατία η πολιτική παιδεία ή η παιδεία των πολιτικών…

Το ζητούμενο πλέον στην πολιτική εξέλιξη εκτός από τις προθέσεις είναι οι συνθήκες που οδήγησαν αυτή την σύγκλιση, σε πολιτικό μόρφωμα του οποίου βέβαια τα επιφανειακά χαρακτηριστικά είναι προκλητικά , τα βασικά όμως αίτια αυτής της συνύπαρξης πιθανόν να άπτονται μιας ιστορικής πραγματικότητας που θέλει τα γερασμένα και ανύπαρκτα ενίοτε πολιτικά κόμματα με ή χωρίς πολιτική ιστορία κάποια στιγμή να δηλώνουν την όποια ύπαρξη τους έστω και στις εφημερίδες.…
Αποτελεί κοινό τόπο ότι η πολιτική συμπεριφορά είναι ισχυρός μηχανισμός δημιουργίας στερεότυπων σε κάθε κοινωνία, αλλά και σε κάθε χρονική στιγμή ,με την παραδοχή ότι ο ιδεολογικός & κοινωνικό-ποιητικός ρόλος του όποιου δομημένου πολιτικού κόμματος εκφράζεται- πραγματώνεται αλλά και στηρίζει την ύπαρξη και συνέχειά του και στο πραγματικό γεγονός της πολιτικής παιδείας των ηγετών του .

Οἱ Νεογραικοί ὑπόδουλοι τῆς Δύσεως!

π.Ἰωάννου Ρωμανίδου

Ἐκ τῆς ρωμαίϊκης παραδόσεως οἱ Νεογραικοί ἐκληρονόμησαν τό ρωμαϊικον φιλότιμον. Ἐκ τῆς νεοελληνικῆς παιδείας ἐπίστευσαν ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικάνοι εἶναι «προωδευμένοι» καί «φωτισμένοι» λαοί , τούς ὁποίους ὀφείλουν νά μιμοῦνται ὂχι μόνον εἰς τήν τεχνολογίαν ἀλλά εἰς ὃλα. Ἀλλά οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικάνοι οὔτε ἔχουν οὔτε γνωρίζουν τί εἶναι τό ρωμαΐικον φιλότιμον. Οὔτε ὑπάρχουν οἱ φιλέλληνες τῆς νεογραικικῆς μυθολογίας καί ὀνειροπολήσεως. Διά κάθε Ἄγγλον φιλέλληνα π.χ. ὑπάρχουν 5 Ἂγγλοι φιλότουρκοι , 5 Ἂγγλοι φιλοβούλγαροι, 5 Ἂγγλοι φιλοαλβανοί καί 15 Ἂγγλοι φιλοϊταλοί. Ἀκριβῶς τό ἲδιο ἰσχύει καί μέ τούς Ἀμερικάνους, Ρώσους, Γάλλους κ.τλ. Δυστυχῶς ὁ μῦθος περί ξένων φιλελλήνων εἶναι ψυχολογική ἀνάγκη τοῦ Γραικύλου, ὁ ὁποῖος φοβεῖται νά εἶναι κράτος χωρίς μανούλαν καί χωρίς πατερούλην. Ὁ Γραικύλος θέλει ὂχι συμμάχους ἀλλά γονεῖς μέ ἀπέραντον καί ἀπεριόριστον φιλότιμον διά τήν προστασίαν τοῦ νηπίου Ἑλληνος. Ὁ Γραικύλος οὒτε θέλει νά ἀκούσῃ τόν ἰσχυρισμό τοῦ Ρωμῃοῦ ὅτι ἡ Ρωμῃοσύνη εἶναι ἀνώτερος πολιτισμός ἀπό τον Δυτικόν. Ποῦ νά ὁμολογήσῃ ὁ Γραικός ὃτι ἐπρόδωσεν χρυσοῦν ἀετόν γενόμενος δουλοπρεπής ὀπαδός γυπός πού τόσους αἰῶνες κατασπαράσσει τά πτώματα τῆς Ρωμῃοσύνης! 

(π.Ἰωάννου Ρωμανίδου, Ρωμῃοσύνη)

Η Κοινωνική και πολιτιστική δράση της εκκλησίας την περίοδο 1453 – 1821

του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Μανουσάκη

«Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ (1453) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821)»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ιστορική συνέχεια του Γένους, κατά τα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας 1453-1821, θα συνδεθεί με τη ζωή της Εκκλησίας. Η άλλοτε κραταιή Βυζαντινή Αυτοκρατορία/Ρωμανία, θα βρεθεί πολιτικά ακέφαλη υπό την κυριαρχία ενός αλλόπιστου δυνάστη. Ο μόνος θεσμός που έμεινε ζωντανός μετά την Οθωμανική κατάκτηση, έστω κι αν ολόκληρη η λειτουργία της άλλαξε, ήταν η Εκκλησία. Σ’ εκείνους τους, από κάθε άποψη «σκοτεινούς αιώνες», θα αναλάβει την ευθύνη της πολιτικής και πνευματικής επιβίωσης του Γένους. Οι αποφάσεις, οι ενέργειες, οι παραλείψεις και τα λάθη της θα έχουν, πλέον, άμεσο αντίκτυπο στο Γένος των Ρωμηών. Μόνο που αυτές οι αποφάσεις δε λαμβάνονται σε καθεστώς ελευθερίας, αλλά πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του Οθωμανού κατακτητή.

Ένας δεύτερος παράγοντας, που δεν πρέπει να αγνοηθεί κατά κανένα τρόπο, είναι η Δυτική χριστιανοσύνη και οι πολιτικές επιδιώξεις των Ευρωπαϊκών κρατών. Η Δύση, είτε άμεσα, είτε έμμεσα θα επηρεάσει τις εξελίξεις, αλλά και τη στάση της Εκκλησίας όλο αυτό το διάστημα.

Με την παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε, εντός των περιορισμένων πλαισίων και σε αδρές γραμμές, να αναφερθούμε: α) στο νέο ρόλο που ανέλαβε το Πατριαρχείο και ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετά την Άλωση της Κων/πολης το 1453 από τους Οθωμανούς και β) στην κοινωνική και πολιτιστική προσφορά της Εκκλησίας κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας 1453-1821.

Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Ναρκωτικά: SOS - Xιλιάδες χρήστες «ζουν» στο περιθώριο της ζωής


European Drug Report 2013

Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών
και της Παράνομης Διακίνησής τους
διαβάστε εδώ: ideopigi
χιλιάδες χρήστες δεν έχουν τελειώσει το σχολείο,
χρειάζονται εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση,
χιλιάδες χρήστες είναι άνεργοι,
χρειάζονται δουλειά,
χιλιάδες χρήστες έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας,
χρειάζονται ιατρική φροντίδα,
χιλιάδες χρήστες έχουν νομικές εκκρεμότητες,
χρειάζονται νομική υποστήριξη,
χιλιάδες χρήστες βρίσκονται στη φυλακή,
χρειάζονται θεραπεία,
χιλιάδες χρήστες βρίσκονται στο δρόμο,
χρειάζονται περίθαλψη,
χιλιάδες χρήστες ζουν στο περιθώριο της ζωής,
χρειάζονται απεξάρτηση.

σχετικά:

Η απεθνοποίηση της Ελληνικής παιδείας

Τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν ένα έθνος και διαμορφώνουν αυτό ως συλλογικότητα με συνείδηση του ανήκειν στην συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα είναι κυρίως η γλώσσα, το θρήσκευμα και η ιστορία. Οι δεσμοί αυτοί για πολλά χρόνια παρέμεναν ισχυροί και στη σημερινή εποχή ορισμένοι ξενόδουλοι με την δική μας βοήθεια έχουν βαλθεί να διαβρώσουν την εθνική μας αυτοσυνειδησία μεσώ της παιδείας χτυπώντας τους παράγοντες που αναφέραμε παραπάνω. 

Ο πρώτος συνεκτικός δεσμός που πρέπει να εξαλειφθεί κατά τούς γραικύλους αυτούς είναι η γλώσσα μας η οποία χαρακτηρίζεται από πολλούς πατρίδα και μητέρα του ανθρώπινου πολιτισμού. Θέλουν να πληγεί εκείνη η γλώσσα που κατά τον Nietzsche << οι θεοί θα επέλεγαν να μιλήσουν με αυτή στους ανθρώπους>> και με τη μόνη γλώσσα που κατά τον Βρεττάκο καταλαβαίνουν οι άγγελοι διότι μιλούν μεταξύ τους με μουσική, και πλησιάζει στο να τα καταφέρει μέσω των δημοφιλέστατων σε πλήθος νεανικού κοινού Greeklish και ναι είναι γεγονός παρά πολλοί μεσώ του φραγκολεβαντίνικου αυτού μορφώματος έχουν ξεχάσει την ορθογραφία και έτσι χάνεται σιγά σιγά η πιο πλούσια γλώσσα στον κόσμο και γίνεται αυτό που φώναζε ο Μέγας Σεφέρης να προλάβουμε: 

«…γιατί όλα γίνονται στην Ελλάδα σα να μας κινεί ένα θανάσιμο μίσος για τη λαλιά μας. Το κακό είναι τόσο μεγάλο, που μόνο σαν ένα φαινόμενο ομαδικής ψυχοπάθειας θα μπορούσε να εξηγηθεί. Ίσως οι απωθήσεις που προκάλεσε μια δασκαλοκρατία πολλών αιώνων, έπρεπε να καταλήξουν στις σημερινές μας νευρώσεις. Στα χρόνια μας το ζήτημα δεν είναι πια αν θα γράφουμε καθαρεύουσα ή δημοτική. Το τραγικό ζήτημα είναι αν θα γράφουμε ή όχι ελληνικά ή ένα οποιοδήποτε ελληνόμορφο εσπεράντο. Δυστυχώς όλα γίνονται σα να προτιμούμε το εσπεράντο, σα να θέλουμε να ξεκάνουμε με όλα τα μέσα τη γλώσσα μας» […] «Ο Θεός μας χάρισε μια γλώσσα ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα και χαριτωμένη, που αντέχει ακόμα, μολονότι έχουμε εξαπολύσει όλα τα θεριά για να τη φάνε. Έφαγαν όσο μπόρεσαν, αλλά, απομένει μαγιά, που λιγοστεύει και δεν μένει πια καιρός για να μένουμε αμέριμνοι… Αν συνεχίσουμε τον ίδιο δρόμο, αν αφεθούμε μοιρολατρικά στη δύναμη των πραγμάτων, θα βρεθούμε στο τέλος μπροστά σε μια γλώσσα εξευτελισμένη, πολύσπερμη και ασπόνδυλη». 

O Ερντογάν χαρακτηρίζει το Βυζάντιο «΄Ενα Σκοτεινό Κεφάλαιο» στην Ιστορία.Μιχαήλ Στυλιανού 

Αυτός ο τίτλος στον ιστοχώρο του «Μεσο-Ανατολικού Φόρουμ» προσελκύει την προσοχή στο σχετικό άρθρο που φέρει την εξ ίσου ξενίζουσα υπογραφή Ρεϊμόντ Ιμπραήμ.
Βέβαια στη χώρα μας  και στην συγκεκριμένη συγκυρία το θέμα είναι φυσικό να κριθεί ίσως ανάξιο μεγαλύτερης προσοχής, αφού και εκτός της ζέουσας τοπικής και ευρύτερης επικαιρότητας. Αυτό όμως που από τις πρώτες αράδες σκανδαλίζει και παρασύρει σε περαιτέρω ανάγνωση είναι πως αυτός ο κ. Ρεϊμοντ Ιμπραήμ, ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής και Ισλάμ, συγγραφέας, και μέλος του Φόρουμ, προκύπτει  παντελώς «αδιάβαστος», στην ιστορία που με τόση φροντίδα διδάσκουν από ετών πάρ ημίν σοφοί ιστορικοί του αναστήματος της κ.Ρεπούση (της ΔΗΜΑΡ) του  κ. Βερέμη (συνιδρυτού και τ.προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ), του τηλεοπτικού σταθμού Σκάϊ και άλλων «προοδευτικών» δυνάμεων.
  

Η συνδρομή τόσων παραδοξοτήτων σ’ αυτό το κείμενο, μπορεί και να αναβαθμίζει το ενδιαφέρον του και να δικαιολογεί τον κόπο μετάφρασής του στήν ελληνική – ως ακολούθως:

Το Βυζαντινό Κόμμα του Λιβάνου – Αποκλειστική Συνέντευξη του Rodrigue Khoury στο Olympia.gr !

byzantine_party_of_lebanon

Το Levant Party (Ελληνικά: Κόμμα της Εγγύς Ανατολής, Αράβικα: Mashreq Party) ξεκίνησε την δημιουργία του ως ένα γκρουπ νέων ανθρώπων με όραμα ένα καλύτερο αύριο. Μόλις το 2012 αναγνωρίστηκε από την Κυβέρνηση του Λιβάνου και πλέον είναι και επίσημα καταχωρημένο κόμμα. Στο Λίβανο δια του συντάγματος οι Ελληνορθόδοξοι δικαιούνται 14 θέσεις στη Βουλή. Μέχρι σήμερα αυτές οι θέσεις καλύπτονταν από Ελληνορθόδοξους μέσω διαφόρων κομμάτων που συνήθως δεν αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της Ελληνορθόδοξης κοινότητας. Αυτό γέννησε και την ανάγκη για ένα τέτοιο κόμμα. Ολες οι πληθυσμιακές ομάδες που αποτελούν το Λίβανο έχουν δικό τους κόμμα, όπως ακόμα και δικό τους τηλεοπτικό δίκτυο. Τώρα πολλοί πολιτικοί και άλλοι Ελληνορθόδοξοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για να ενταχθούν στο νέο κόμμα από όλες τις μεριές της χώρας. Εντύπωση προκαλεί ή ευρεία αποδοχή όλων των κομμάτων, πραγματοποιώντας συναντήσεις, όπως το ίδιο ισχύει και με τους πρέσβεις διαφόρων χωρών.
Μάλιστα ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους του Λιβάνου από την εφημερίδα Αl-Αkhbar έγραψε ότι αυτό είναι το μοναδικό Ορθόδοξο Κόμμα που η Ρωσία μπορεί να βασίζεται στη Μέση Ανατολή. Αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνετε και απο την επίσκεψη στο Λίβανο του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ απεσταλμένου του Πούτιν για παράδοση επιστολής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο του Λιβάνου από τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου συναντήθηκε επίσης και με τον Rodrigue Khoury του Βυζαντινού Κόμματος Εγγύς Ανατολή. Το κόμμα έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις επόμενες εκλογές εφόσον το επιθυμεί και που πιθανότατα αν έχει καταφέρει να προετοιμαστεί μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, θα λάβει μέρος. Η δημοτικότητα ανεβαίνει συνέχεια με τον κόσμο να αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια, όπως επίσης την ίδια στάση έχουν και τα τηλεοπτικά κανάλια του Λιβάνου.
Για να περάσουμε λοιπόν στο θέμα και να δούμε τι είπε στο Olympia ο ίδιος ο αρχηγός του πρώτου Βυζαντινού και Ορθόδοξου κόμματος στη Μέση Ανατολή.

Σε διαθεσιμότητα 12.500 εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι ΟΤΑ - Παράταση στην κινητικότητα

Σε διαθεσιμότητα 12.500 εκπαιδευτικοί, υπάλληλοι ΟΤΑ - Παράταση στην κινητικότητα
Στο «στόχαστρο» του νέου υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι υπαλλήλοι δήμων και περιφερειών στο πλαίσιο του «ξηλώματος» του «σχεδίου Μανιτάκη» για τη διαθεσιμότητα-κινητικότητα.
Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης, που διαδέχθηκε τον Αντώνη Μανιτάκη στον οποίο χρεώνεται μεγάλο μέρος της καθυστέρησης των αλλαγών στο Δημόσιο, θα πρέπει άμεσα να αναζητήσει επιπλέον 2.000 απολύσεις (εκτός των 2.000 απολύσεων της ΕΡΤ) ώστε να επιτευχθεί ο στόχος των 4.000 που έχει τεθεί απο την τρόικα μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης θα πρέπει να αναζητήσει σε συνεργασία με τους συναρμόδιους υπουργούς και τους 12.500 υπαλλήλους (πρωτίστως από τον χώρο των ΟΤΑ, αλλά και της εκπαίδευσης) που έπρεπε να έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας μέχρι το τέλος Ιουνίου.
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «στους τομείς αυτούς φαίνεται να υπάρχει πλεονάζον προσωπικό», καθώς τα υπουργεία Παιδείας και Εσωτερικών διαθέτουν πάνω από 300.000 υπαλλήλους.

Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013

Η Εγκύκλιος για αναγραφή θρησκεύματος στα Απολυτήρια Γυμνασίου


Ο Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης κ.Παύλος για τον μακαριστό π.Αντώνιο Αλεβιζόπουλο

siatistis-pavlos
Όσο θα περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο θα εκτιμούμε το τεράστιο έργο το οποίον επετέλεσε στο χώρο της αντιμετωπίσεως των αιρέσεων ο μακαριστός πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος, ο μι­κρός το δέμας αλλά χαλκέντερος στην αντοχή και επίμονος στην προσπάθεια, ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος του Θεού.
Ο μακαριστός Γέροντας με ιδιαίτερη επιμέλεια και υπεύθυνη έρευνα εμελέτησε όλο το σκηνικό των αιρέ­σεων και απεκάλυψε την δράση των ποικίλων παραθρησκευτικών και παραχριστιανικών ομάδων και καταστροφικών λατρειών, προσφέροντας ένα τεράστιο υλικό εις το οποίον σήμερα αναφέρονται πολλοί.
Από κάποιους κύκλους, ακόμη και εκκλησιαστικούς, θεωρήθηκε υπερβολικός, ενώ από τον χώρο της παραθρησκείας δέχθηκε ακόμη και απειλές για την ζωή του. Εκείνος όμως έμεινε πιστός στη διακονία του «άχρι θανάτου».
fantonios
Ψυχή των Πανορθοδόξων Συνδιασκέψεων για επτά χρόνια, κατάφερε να προκαλέσει το ενδιαφέρον όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, οι οποίες για πρώτη φορά αποκτούσαν υπεύθυνη ενημέρωση για προβλήματα τα οποία και εκείνες αντιμετώπιζαν στις χώρες τους καιιδιαίτερα αυτές του πρώην υπαρκτού σο­σιαλισμού, όπου μετά την απελευθέρωσή τους οι παραθρησκείες, από καιρό έτοιμες, επέπεσαν ως «λύκοι βαρείς» και ως λοιμική νόσος στους ανύποπτους πιστούς.
Δημιούργησε πανορθόδοξες συνεργασίες, μετέσχε σε πανορθόδοξα συνέδρια και σε προσπάθειες γονέ­ων στον ευρωπαϊκό χώρο, προκειμένου να ρίξει, με τον υπεύθυνο λόγο και την τεκμηριωμένη έρευνά του, άπλετο φως στα σκοτεινά μονοπάτια της παραθρησκείας και του αποκρυφισμού.
Οι μετέπειτα χρόνοι μέχρι και σήμερα τον εδικαίωσαν απολύτως. Η ενασχόληση με την παραθρησκεία, τις καταστροφικές λατρείες και τις συνέπειες των δραστηριοτήτων τους, ιδιαίτερα για χιλιάδες νέους ανθρώπους, απεδείχθη ότι δεν ήταν ένα «κυνήγι μαγισσών», όπως το ήθελε και το παρουσίαζε η ντόπια δημοσιογραφική ομάδα παραπληροφόρησης, αλλά ένα σοβαρότατο υπαρκτό πρόβλημα – μάστιγα για πλήθος οικογενειών, πρόβλημα με το οποίο αναγκάσθηκε να ασχοληθεί με σοβαρότητα και να λάβει αλλε­πάλληλες αποφάσεις και αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινο­βούλιο, δικαιώνοντας με αυτό τον τρόπο τον τιτάνιο αγώνα του π. Αντωνίου.

Να κοινωνηθεί η κριτική αμφισβήτηση

Του Χρήστου Γιανναρά

Υποψιάζομαι ότι σε κοινωνίες (ή περιόδους) κατάδηλης παρακμής (όταν η κατά κεφαλήν καλλιέργεια μειώνεται δραματικά και η ανιδιοτέλεια μοιάζει κοινωνικό παράδοξο) οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ελάχιστα τη λέξη «ελπίδα» και πληθωρικά τη λέξη «αισιοδοξία».

Η ελπίδα προϋποθέτει λογική σκέψη, νηφάλια κρίση, εμπειρικά βεβαιωμένη εμπιστοσύνη, φανερώνει δηλαδή ρεαλισμό. Η αισιοδοξία είναι βεβαιότητα (αυθαίρετη) για ευνοϊκή, αίσια εξέλιξη συνθηκών και καταστάσεων, με άλογη εναντίωση στα δεδομένα της πραγματικότητας. Συνιστά σαφώς, ψυχολογικού χαρακτήρα, ατομοκεντρική επιθυμητική ενόρμηση. Γι’ αυτό και εκφέρεται συνήθως η αισιοδοξία ή ως ευήθης καύχηση («είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος!») ή ως ευδαιμονιστική δεοντολογία («πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι»!) – όχι ως λογικός συμπερασμός.

Για τον «αισιόδοξο» εξωραϊσμό των συλλογικών προοπτικών χρησιμεύει, ως υποκατάστατο της πραγματικότητας, η αόριστη επίκληση του παρελθόντος ή η αφηρημένη γενίκευση: «Πάντα έτσι γινόταν», «Περάσαμε και χειρότερα», «Η κρίση είναι διεθνής», «Η τύχη μας είναι κοινή με του ευρωπαϊκού Νότου». Με τέτοια ψυχολογήματα κατορθώνουμε οι άνθρωποι να αισιοδοξούμε. Κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην οδυνηρή, τρομακτική πραγματικότητα, ξεφεύγουμε και από την ανάληψη προσωπικής ευθύνης για ενεργό αντίδραση.

Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2013

Στο «μάτι του κυκλώνα» οι εκπαιδευτικοί

Οι εκπαιδευτικοί είναι το κύριο πιάτο στο μενού της «κινητικότητας» που έχει παραγγείλει για το δημόσιο τομέα η τρόικα αδημονώντας για το σερβίρισμά του από τους αρμόδιους υπουργούς.

Υποχρεωτικές μετατάξεις σε υπηρεσίες εκτός της δημόσιας εκπαίδευσης προβλέπει το καλύτερο σενάριο που κυκλοφορεί για τους καθηγητές. Το χειρότερο είναι αυτό που συνδυάζει τις υπεραριθμίες με κατάργηση οργανικών θέσεων, στάδιο το οποίο θεωρείται προθάλαμος απολύσεων με όχημα το νέο σύστημα αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών.

Η τρόικα έχει από μήνες στραμμένα τα κανόνια της στα τείχη της δημόσιας εκπαίδευσης. Τα κλιμάκιά της φέρονται πεπεισμένα ότι οι 15.000 σχολικές μονάδες της χώρας «ξεχειλίζουν από ψαχνό». Οι λίστες με τα πλεονάσματα ανά κλάδο βρίσκονται ήδη στα χέρια των δανειστών. Στο στόχαστρο βρίσκονται οι ειδικότητες της Πληροφορικής και της Φυσικής Αγωγής που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα πλεονάσματα. Το Προεδρικό Διάταγμα για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις των εκπαιδευτικών δεν περιέχει πρόβλεψη για την τύχη των ολικά υπεράριθμων, που περισσεύουν στο σύνολο της επικράτειας. Οι μετατάξεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες εκτός εκπαίδευσης συζητούνται ως «αναγκαστική λύση» μέχρι να λειτουργήσει και να αποδώσει το σύστημα της αξιολόγησης, το οποίο έχει προγραμματιστεί να εγκαινιαστεί την επόμενη σχολική χρονιά. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητο εργαλείο για να προχωρήσει ο σχεδιασμός συρρίκνωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού. Εν αντιθέσει με την εντύπωση που διατηρούν πολλοί, οι οργανικές θέσεις των εκπαιδευτικών δεν συνδέονται με συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Καθορίζονται ανά κλάδο και μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται με μία απλή υπουργική απόφαση. Έτσι, στην περίπτωση που αποφασιστεί π.χ. να μειωθούν κατά 1.000 οι οργανικές θέσεις

Όσιος Αθανάσιος ο Πάριος (1721-1813), Αγιορείτης Άγιος, Μνήμη 24 Ιουνίου, Μοναχού Μωϋσέως Αγιορείτου


Γεννήθηκε στο χωριό Κώστος της Πάρου το 1721 από ευκατάστατους γονείς. Ο πατέρας του Απόστολος Τούλιος καταγόταν από τη Σίφνο και είχε άλλα τρία παιδιά. Στο νησί του έμαθε τα πρώτα γράμματα από ρασοφόρους των εκεί μονών. Η Πάρος του έδωσε το επίθετό του.
Το 1745 μεταβαίνει για σπουδές στην περίφημη Ευαγγελική Σχολή της Σμύρνης, όπου παραμένει επί εξαετία. Τότε δίδασκαν εκεί οι γνωστοί παραδοσιακοί δάσκαλοι Ιερόθεος Δενδρινός ο Ιθακήσιος και Χρύσανθος Καραβίας, οι οποίοι τον επηρέασαν αρκετά στην υγιή εντρύφηση του κάλλους της Ορθοδόξου Παραδόσεως.
Το 1751 έφθασε στο Άγιον Όρος, στην επίσης ξακουστή Αθωνιάδα Σχολή, που είχε ιδρύσει πλησίον της μεγάλης και πλούσιας μονής του ο αρχιμανδρίτης Μελέτιος Βατοπαιδινός, με καθηγητή του τον πολύ Ευγένιο Βούλγαρη και συμμαθητή του τον άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Η εξάχρονη φοίτηση του Αθανασίου στην Αθωνιάδα ήταν γόνιμη και τον βοήθησε πολύ στην κατοπινή του πορεία. Σε αυτό συνέβαλε ιδιαίτερα η μαθητεία του στον Βούλγαρη.
Το 1758 αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Σχολής του Ελληνομουσείου της Θεσσαλονίκης επί διετία. Η εκεί καταστρεπτική ασθένεια της πανώλης τον αναγκάζει ν' αναχωρήσει για την Κέρκυρα και να μαθητεύσει ξανά στον Νικηφόρο Θεοτόκη. Από εκεί προσκαλείται από τον συμμαθητή του Παναγιώτη Παλαμά στο Μεσολόγγι ως ιεροκήρυκας. Επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το 1767 και διευθύνει το Ελληνομουσείο μέχρι το 1770, όπου έχουμε την έκρηξη επαναστάσεως. Καταφεύγει στη γνωστή φίλη αθωνική ησυχία, μένει για λίγο στη μονή Ιβήρων και αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Αθωνιάδος Σχολής (1771-1776). Την εποχή αυτή χειροτονείται ιερέας από τον επίσκοπο Κορίνθου Μακάριο Νοταρά, με τον οποίο θα συνεργασθεί και συναγωνισθεί στο θέμα της διατηρήσεως και επανόδου των ιερών θεσμών της Ορθοδόξου Παραδόσεως, «αναδεικνυόμενος απολογητής και μαχητικός ηγέτης των Κολλυβάδων».

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

15
«....Καί εις το πνεύμα το άγιον, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του πατρός εκπορευόμενον, το συν πατρί και υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών....»

Την Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, η Εκκλησία μας εορτάζει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, το οποίο εκπορεύεται εκ του Πατρός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.

Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος

Μεγάλα είναι και ξεπερνούν την ανθρώπινη λογική τα χαρίσματα που μάς δώρισε σήμερα ο φιλάνθρωπος Θεός. Γι’ αυτό ας χαρούμε όλοι μαζί και σκιρτώντας από αγαλλίαση ας ανυμνήσουμε τον Κύριό μας. Γιατί η σημερινή ημέρα είναι για μάς εορτή και πανηγύρι.Όπως δηλαδή διαδέχονται η μια την άλλη οι εποχές και οι κινήσεις του ήλιου, έτσι ακριβώς και στην Εκκλησία η μία εορτή διαδέχεται την άλλη και με τον τρόπο αυτό απ’ τη μια πηγαίνουμε στην άλλη. Πριν από λίγο καιρό εορτάσαμε τον σταυρό, το πάθος και την Ανάσταση, και ύστερα από αυτά την Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού στους ουρανούς. 

Σήμερα φθάσαμε στην κορυφή των αγαθών, σ’ αυτήν την κορωνίδα των εορτών, βρισκόμαστε πια στην πραγματοποίηση των επαγγελιών του Κυρίου. «Γιατί αν φύγω –λέει- θα σάς στείλω άλλον Παράκλητο, και δεν θα σάς αφήσω ορφανούς». (Ιωάν. 16,6). Βλέπετε το πατρικό Του ενδιαφέρον; Βλέπετε την ανέκφραστη φιλανθρωπία Του; Πριν λίγες ημέρες ανελήφθη στον ουρανό, κάθισε στον βασιλικό θρόνο, στα δεξιά του Πατρός, και σήμερα μάς στέλνει ως δώρο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μ’ αυτόν τον τρόπο μάς χορηγεί άπειρα ουράνια αγαθά. Γιατί, πες μου, ποιο από τα αγαθά που συμβάλλουν στη σωτηρία μας δεν μάς δόθηκε από το Άγιο Πνεύμα;

Εκκλησία των Πατέρων

Γράφει ο π. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης

α) Η Εκκλησία, σύμφωνα με το Σύμβολο της Πίστεως, εκτός από το ότι είναι μία, είναι ταυτόχρονα «αγία, καθολική και αποστολική». Και είναι αγία, διότι αγιάζεται από την κεφαλή της που είναι ο Χριστός (βλ. Εφεσ. 5,25-27) και συγκροτείται από το Άγιο Πνεύμα, «που οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν» (βλ. Ιωάν. 16,13). Θα μπορούσε ακόμη να λεχθεί ότι είναι αγία, αφού αποτελεί χώρο φανερώσεως χάριτος και αγιασμού των ανθρώπων. Η δομή, η οργάνωση, ο λατρευτικός πλούτος και τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας αποβλέπουν στον αγιασμό του λαού του Θεού.

β) Συγχρόνως όμως η Εκκλησία χαρακτηρίζεται ως καθολική, διότι διασώζει την καθολική αλήθεια που αποκάλυψε ο Χριστός και τείνει να προσλάβει στους κόλπους της όλον τον κόσμο. Επιδιώκει τον εκκλησιασμό του «σύμπαντος κόσμου», αφού σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή το σχέδιο του Θεού προβλέπει να γίνει ολόκληρος ο κόσμος Εκκλησία. Ακόμη, η Εκκλησία προσδιορίζεται ως αποστολική, διότι στερεώθηκε στο κήρυγμα των αγίων Αποστόλων, οι οποίοι ακολουθώντας την εντολή του διδασκάλου τους επέκτειναν τα όριά της «εις πάντα τα έθνη».

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2013

Παγκοσμιοποίηση και… Παγκοσμιοποίηση

Το κείμενο αυτό γράφτηκε με αφορμή το αξιόλογο άρθρο του Γεράσιμου Γερολυμάτου “Η Τέχνη και ο Πολιτισμός υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης”. Ξεκίνησε ως σχόλιο επί του άρθρου, κατέληξε σε μια ευρύτερη τοποθέτηση, όχι όμως σε μια εκτενή ανάλυση του διάσημου όρου.
Ως προς την σχέση των πυλώνων της παγκοσμιοποίησης: Η πολιτική παγκοσμιοποίηση φαίνεται να έχει ως όχημα την πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Πολιτική ενοποίηση δεν μπορεί να επιτευχθεί, αν δεν εμπεδωθεί η αντίστοιχη πολιτισμική (σ’ αυτό φαίνεται ότι συμπίπτουμε). Είναι όμως ζήτημα προς διερεύνηση ποιος είναι ο στόχος της πολιτικής ενοποίησης, όταν η εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο, που γίνεται κάτω από έναν ιστό δηλωμένων αγαθών προθέσεων και μέσα σ’ ένα πλαίσιο δηλωμένης θεσμικής υπεροχής, μοιάζει στοιχείο πολιτισμικής ταυτότητας και όχι ενέργεια που προκύπτει μέσα από έναν μαθηματικό υπολογισμό. Μήπως τότε ανατρέπονται τελείως το όχημα και ο προορισμός;
descartes_mugΑς παρατηρήσουμε τις εγχώριες “αναγκαίες”, ριζοσπαστικές (όπως κι ο Στουρνάρας λέει εσχάτως) “μεταρρυθμίσεις” στην κοινωνική ζωή και στην παιδεία που αναδιατάσσουν την οικογένεια, την ιστορία, τη γλώσσα, το έθνος, το έθνος-κράτος και τον χριστιανισμό, ακόμα και αυτόν τον εθνικό χριστιανισμό (τον υποκείμενο στο κράτος) που επέβαλε και στην Ελλάδα ο διαφωτισμός. Τα στοιχεία αυτά τείνουν να θεωρούνται άσχετα και υποδεέστερα της οικονομίας, ιδιαίτερα όταν εκβιαστικά τίθεται ζήτημα επιβίωσης μέσω της ανεργίας ή της υγείας. Είναι όμως έτσι ή εκπαιδευθήκαμε να τα θεωρούμε έτσι; ή μήπως οργανωθήκαμε κατάλληλα ώστε να μπορούμε να εκβιαστούμε ως προς άλλες ζωτικές μας ανάγκες (διατροφή, στέγη…) και να δεχθούμε εύκολα τον δημιουργό του προβλήματος ως Σωτήρα; Στην σημερινή Ελλάδα, μια βασική δυσκολία συγκρότησης ενιαίας αντιστασιακής φωνής, (αν εξαιρέσουμε την παραπληροφόρηση και την τεχνητή διαίρεση την οποία θα δούμε πιο κάτω), είναι η επικράτηση του πολιτισμού της ατομικότητας, η έκπτωση και η απονέκρωση των στοιχείων της παραδοσιακής συλλογικότητας· όχι όμως στον βαθμό που να εξασφαλίζεται πλήρως η διατήρηση του δόγματος “δανείζομαι άρα υπάρχω”. Γι’ αυτό και βλέπουμε τις πιέσεις να εντείνονται· τελικός στόχος για όσους επιζήσουν δεν είναι η φτωχοποίηση. Όχημα και προορισμός, προσχήματα και πραγματικοί στόχοι, όλα συγχέονται. Έχουμε μπλεχτεί στο ότι από την μια “εξορθολογίζεται” η ΕΡΤ επειδή ήταν μνημονιακή πρόβλεψη, από την άλλη διαφωνούμε ως προς τον βαθμό απόλυτου και συγκριτικού βαθμού διαφθοράς των υπαλλήλων της. Από την μια φορολογούνται τα παιδιά, καταργούνται τα οικογενειακά και πολυτεκνικά επιδόματα, η αργία της Κυριακής, τα δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα, από την άλλη νομίζουμε ότι αυτά γίνονται επειδή υπάρχει “οικονομική κρίση”. Από την μια ιδιωτικοποιούνται η ενέργεια και το νερό, από την άλλη συζητούμε αν αυτά θα φέρουν ανταγωνιστικότητα. Από την μια βρίσκουμε πετρέλαιο και αέριο αφού ήρθε το ΔΝΤ στην Ελλάδα, από την άλλη ο πρωθυπουργός κάνει το θέμα των κοιτασμάτων “ευρωπαϊκό”. Από τη μια Κομισιόν και Γερμανία μας λένε πότε να κάνουμε εκλογές και τι να ψηφίζουμε, από την άλλη δημιουργείται Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (κι αλληλεγγύης).  Από την μια επανασυκοφαντούνται οι Καραϊσκάκης, Κολοκοτρώνης, Καποδίστριας, από την άλλη διαφωνούμε στο αν οι ιστορικοί που το κάνουν είναι “προοδευτικοί” ή “συντηρητικοί” … κ.ο.κ.

23 Ιουνίου 2013, Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ζ´ 37 - 52
37 Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔκραξε λέγων· Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω. 38 ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 39 τοῦτο δὲ εἶπε περὶ τοῦ Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύσαντες εἰς αὐτόν· οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη. 40 πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης· 41 ἄλλοι ἔλεγον· Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός· οἱ δὲ ἔλεγον· Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται; 42 οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν ὅτι ἐκ τοῦ σπέρματος Δαυῒδ καὶ ἀπὸ Βηθλέεμ τῆς κώμης, ὅπου ἦν Δαυῒδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται;43 σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι’ αὐτόν. 44 τινὲς δὲ ἤθελον ἐξ αὐτῶν πιάσαι αὐτόν, ἀλλ’ οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ’ αὐτὸν τὰς χεῖρας. 45 Ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι· Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν; 46ἀπεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται· Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος.47 ἀπεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι· Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; 48 μή τις ἐκ τῶν ἀρχόντων ἐπίστευσεν εἰς αὐτὸν ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων; 49 ἀλλ’ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ γινώσκων τὸν νόμον ἐπικατάρατοί εἰσι! 50 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτὸν, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν· 51 Μὴ ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ’ αὐτοῦ πρότερον καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 52 ἀπεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ· Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἶ; ἐρεύνησον καὶ ἴδε ὅτι προφήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται. 
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Η´ 12 - 12
12 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε λέγων· Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.Ἀπολυτίκιον Πεντηκοστῆς  Ήχος πλ. δ'.
Ευλογητός ει, Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το άγιον, και δι' αυτών την οικουμένην σαγηνεύσας, φιλάνθρωπε, δόξα σοι.

Πεντηκοστήν εορτάζομεν ... και Πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον ..., Θ Στανίτσας

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (23-6-2013) ΠΑΝΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ

«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν...»
(Ὕμνος Πεντηκοστῆς)

Ἡ ὀγδόη Κυριακή τοῦ Πεντηκοσταρίου σήμερα, ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, ἡ Κυριακή καί ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τῆς ἁγίας Μάρτυρος Ἀγριππίνης καί τῶν ἁγίων Ἀριστοκλέους Πρεσβυτέρου, Δημητρίου Διακόνου καί Ἀθανασίου Ἀναγνώστου.
«Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν καί Πνεύματος ἐπιδημίαν καί προθεσμίαν ἐπαγγελίας καί ἐλπίδος συμπλήρωσιν· καί τό μυστήριον ὅσον, ὡς μέγα τε καί σεβάσμιον» ψάλλει πανηγυρικά σήμερα ἡ τοῦ Χριστοῦ Ἁγία ἡμῶν Ἐκκλησία. Δηλαδή ἑορτάζουμε τήν μεγάλη ἑορτή τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς, τῆς πεντηκοστῆς ἡμέρας ἀπό τήν Ἁγία καί Μεγάλη Κυριακή καί ἑορτή τοῦ Πάσχα.

Ἑορτάζουμε τήν ἐπιφοίτησι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στούς ἁγίους Μαθητάς καί Ἀποστόλους καί τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἔχει τήν γενέθλιο ἡμέρα της καί τήν ἵδρυσι καί σύστασί της κατά τήν μεγάλη αὐτή ἑορτή. Τιμᾶμε, ἐπίσης, τήν ἐκπλήρωσι τῆς ὑποσχέσεως πού ἔδωσε ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός στούς Ἀποστόλους Του, κατά τήν ἡμέρα τῆς ἁγίας Ἀναλήψεώς Του, ὅτι «μετ' οὐ πολλάς ἡμέρας», ἀφοῦ καθήσουν συναγμένοι στά Ἱεροσόλυμα θά λάβουν τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί ἀκόμη ἔχουμε τήν πραγμάτωσι τῆς ἐλπίδος καί τῆς προσδοκίας τῆς λήψεως τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἀπό τούς Μαθητάς καί Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ καί τήν φανέρωσι τοῦ μεγάλου καί σεβασμίου Μυστηρίου τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Σάββατο, 22 Ιουνίου 2013

Απονομή βεβαιώσεων παρακολούθησης του κύκλου μαθημάτων «Πληροφορικής - Πολιτισμού» του ΙΕΚ Αργυροκάστρου


Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013, απονεμήθηκαν στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης - Αναγωνστήριο του ΙΕΚ Αργυροκάστρου, οι βεβαιώσεις παρακολούθησης του κύκλου μαθημάτων «Πληροφορικής - Πολιτισμού». Τα μαθήματα παραδόθηκαν σε ενδιαφερόμενους από την γύρω περιοχή (κυρίως από την πόλη του Αργυροκάστρου και την Δρυϊνούπολη), κατά τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους 2012-2013. Οι καταρτιζόμενοι δεν επιβαρύνθηκαν οικονομικά και τα μαθήματά τους έλαβαν χώρα σε ειδική αίθουσα του ΙΕΚ. Στα μαθήματα έλαβαν μέρος περί τα εικοσιπέντε άτομα, χωρισμένα σε ολιγομελή τμήματα και σε ώρες που είχαν επιλέξει με βάση τις εργασιακές και άλλες υποχρεώσεις τους. Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αργυροκάστρου λειτουργεί ως ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Προπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σύμφωνα και με την σχετική αδειοδότηση του Υπουργείου Εκπαίδευσης και Επιστημών των Τιράνων. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται στο Εκπαιδευτικό Συγκρότημα «Εμμαούς», στο 2ο χλμ, της Εθνικής Οδού Αργυροκάστρου - Τεπελένης, στο Μαρτυρικό Γκρεχώτι. Το ΙΕΚ ανήκει στο Ίδρυμα «Λόγος» της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο οποίο προΐσταται ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος.

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013

Μη γίνεσθε σκλάβοι ανθρώπων

Συγγραφέας: 
Κ. Ζουράρις
«La science est trop lente,
que la prière qalope
et que lumière gronde».

Αρ­θού­ρος Ρε­μπώ
«Une saison en enfer»

Υπάρ­χει στον πλα­νή­τη έ­νας τό­πος ό­που θάλ­λει ως κα­θε­στώς, μό­νι­μο διό­τι νό­μι­μο: η οι­κου­με­νι­κό­της. Τό­πος τέ­τοιος δεν εί­ναι βε­βαί­ως ο Ο­Η­Ε, διό­τι ε­κεί σα­ρώ­νει το Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας του. και μέ­χρι να κα­ταρ­γη­θεί το Συμ­βού­λιο Α­σφα­λεί­ας, οι­κου­με­νι­κό­της δεν μπο­ρεί να υ­πάρ­ξει. Άλ­λω­στε, και με­τά α­πό την εν­δε­χο­μέ­νη του ε­ξα­φά­νι­ση, θα έ­πρε­πε να κα­ταρ­γη­θούν και οι ψη­φο­φο­ρί­ες α­πό τον Ο­Η­Ε. Με νό­μι­μο το νό­μι­μον, άλ­λω­στε, 51%-49%, κα­θε­στώς οι­κου­με­νι­κό­τη­τας δεν υ­φί­στα­ται. Κα­τα­τυ­ραν­νεί, α­πλώς, η δι­κτα­το­ρί­α της ψη­φο­φο­ρί­ας. Κι αν υ­πάρ­χει α­ντίρ­ρη­ση επ’ αυ­τού, ας ρω­τή­σου­με το νι­κη­μέ­νο 49%, πώς νοιώ­θει...
Ού­τε το Ι­ντερ­νέτ, βε­βαί­ως, πα­ρά­γει οι­κου­με­νι­κό­τη­τα, διό­τι άλ­λο κυ­κλο­φο­ρί­α κι άλ­λο ευ­φο­ρί­α. Αλ­λά και το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τριαρ­χεί­ο δεν πα­ρά­γει κα­θε­στώς οι­κου­με­νι­κό, διό­τι χρειά­ζε­ται να έ­χει ε­νο­ρί­ες. Χω­ρίς ε­νο­ρί­α, πα­τριαρ­χεί­ο Οι­κου­με­νι­κό δεν νο­εί­ται, ά­ρα, χω­ρίς κά­ποια του­λά­χι­στον ό­ρια, το Πα­τριαρ­χεί­ο παύ­ει υ­φι­στά­με­νο. Η οι­κου­με­νι­κό­της ό­μως εί­ναι έ­να κα­θε­στώς, που κα­ταρ­γεί το ό­ριον, εί­ναι πέ­ραν των ο­ρί­ων που θέ­τουν α­μοι­βαί­ως ή ε­τε­ρο­βα­ρώς οι άν­θρω­ποι, ό­πως π.χ. το τρα­γω­δί­ας ση­μα­ντι­κόν, «άρ­χο­μεν των ε­κεί, ί­να μη υ­πα­κού­ω­μεν άλ­λου»...

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2013

ΠΕΦΤΕΙ Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΩΝ “ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ”;

Το ζοφερό μέλλον του Πατριαρχείου Αντιοχείας
Χρήστος Ιακώβου
Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ)

Οι χριστιανοί σήμερα στη Συρία αποτελούν το 10% με 12% του πληθυσμού της χώρας, με πιο μεγάλη ομάδα αυτή των Ορθοδόξων, οι οποίοι αριθμούν περίπου δύο εκατομμύρια και θεσμικά αντιπροσωπεύονται από το Πρεσβυγενές Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Η ιστορική εξέλιξη το Πατριαρχείου, όπως και των άλλων τριών Πρεσβυγενών Πατριαρχείων (Κωνσταντινουπόλεως, Ιεροσολύμων και Αλεξανδρείας), επηρεάστηκε καθοριστικά από το γεγονός ότι βρίσκεται από τον 7ο αιώνα μέσα σε πλειοψηφικό μουσουλμανικό περιβάλλον. Αυτή η πραγματικότητα το αναγκάζει εδώ και αιώνες να έχει σοβαρούς περιορισμούς στη δράση του.

Από το 1724 μέχρι το 1898 η ανωτάτη ιεραρχία του Πατριαρχείου ήταν ελληνική. Αυτό συνέβη λόγω της συστηματικής και έντονης δράσης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας που οδήγησε στην ίδρυση του Πατριαρχείου των Ουνιτών, δηλαδή των Ορθοδόξων οι οποίοι έγιναν Καθολικοί με αποτέλεσμα τόσο οι Επίσκοποι του Πατριαρχείου όσο και το ποίμνιο, βλέποντας την διαβρωτική δράση των Ρωμαιοκαθολικών, να ζητήσουν να τους σταλεί Έλληνας Πατριάρχης.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΛΟΓΕΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥΣΑΝ, ΟΙ ΝΕΝΕΚΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ

Κωνσταντίνος Χολέβας-Πολιτικός Επιστήμων

Στις 24 Ιουνίου 1827 έλαβε χώρα μία από τις τελευταίες μάχες της Ελληνικής Επαναστάσεως. Η μάχη των μοναχών του Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων κατά του Ιμπραήμ και των Τουρκο-αιγυπτίων του. Ο Ιμπραήμ, υιοθετημένος γιος του Μεχμέτ Αλή, Αντιβασιλέως της Αιγύπτου, είχε πάρει εντολή από τον Σουλτάνο να εκκαθαρίσει την Πελοπόννησο από κάθε εστία ελληνικής αντίστασης. Αρχικά είχε επιτυχίες λόγω της διχόνοιας των επαναστατών και λόγω της προδοτικής στάσης μερικών τουρκοπροσκυνημένων, όπως ο διαβόητος Νενέκος.
Όταν ο Ιμπραήμ με 15.000 στρατιώτες βρέθηκε στην περιοχή των Καλαβρύτων αισθάνθηκε ντροπή που η Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου με τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, έργο του Ευαγγελιστή Λουκά, έμενε απόρθητη. Οι μοναχοί αξιοποιούσαν το βραχώδες του εδάφους και είχαν μεταβάλει τη Μονή της μετανοίας τους σε καστρομονάστηρο. Τους ενίσχυσαν μερικές εκατοντάδες ανδρών υπό τον Ν. Πετιμεζά και ο υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, ο γνωστός λόγιος Φωτάκος Χρυσανθόπουλος, ο οποίος έγραψε στα Απομνημονεύματά του ότι «οι Τούρκοι αισθάνθηκαν καλογερικό πόλεμο». Στο πλευρό του Ιμπραήμ πολέμησε ο Νενέκος επικεφαλής λίγων προδοτών Ελλήνων.
Τη λεβεντιά της ελληνικής ψυχής και το ήθος του ελληνορθοδόξου κληρικού και μοναχού διατρανώνουν οι πολυάριθμοι τότε μοναχοί του Μ. Σπηλαίου με τις δύο απαντήσεις τους προς τους απεσταλμένους του Ιμπραήμ. Στην πρώτη απαντούν ότι δεν παραδίδονται και ότι θα αγωνισθούν, διότι πιστεύουν στη Θεία Πρόνοια και στην τελική ήττα του Αιγυπτίου στρατάρχη.

Μία πολυδιάστατη ιστορική επέτειος

369128-01
Του Ανδρέα Παπαβασιλείου, Διδάκτορα Θεολογίας

Αυτή την εβδομάδα συμπληρώνονται πενήντα χρόνια από τους εορτασμούς που οργανώθηκαν το 1963 για τον παγχριστιανικό πανηγυρισμό της χιλιετηρίδας του Αγιορείτικου Μοναχισμού.

Οι εορτασμοί αυτοί ήταν τρίμηνης διάρκειας, με αφετηρία την Κωνσταντινούπολη ( 1 - 5 Μαρτίου ) και κατάληξη το ΄Αγιο ΄Ορος ( 19 - 23 Ιουνίου ). Ενδιάμεσα αυτών οργανώθηκαν εορτασμοί στη Θεσσαλο-νίκη ( 9 - 11 Μαρτίου ) και στην Αθήνα ( 17 - 24 Απριλίου ).

Κατά τη διεξαγωγή των εορτασμών αυτών πραγματοποιήθηκαν πολλές λατρευτικές συνάξεις και ει-δικές πνευματικές συγκεντρώσεις με σχετικές ομιλίες και προβολές.

Χαρακτηριστικό όλων των εκδηλώσεων ήταν η αρμόζουσα στο γεγονός μεγαλοπρέπεια, η βαθυτάτη θρησκευτική κατάνυξη και η ευρυτάτη συμμετοχή του λαού. Ειδικά για τις εκδηλώσεις στην Αθήνα μεταφέρθηκε από το ΄Αγιο ΄Ορος η ιστορική και θαυματουργή εικόνα της Θεομήτορος, η επονομαζόμενη «΄Αξιόν εστιν ».

ΓΙΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΗΣ ΕΡΤ (Σκέψεις από τη μεριά μιας Εκπαιδευτικού)«Γράψε κι εσύ κάτι για την ΕΡΤ, μπορείς», διάβασα σε κάποιο χιουμοριστικό στάτους από αυτά που κάνουν το γύρο του ίντερνετ. Γέλασα – γιατί όντως ανήκω κι εγώ σε αυτούς που λένε όλη την ώρα το μακρύ και το κοντό τους για το θέμα, χωρίς να έχω κάποια ιδιότητα που να το δικαιολογεί. Αλλά θα το ρισκάρω, μια και το μέλλον ειδικά των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ και του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΑ με αγγίζει προσωπικά. 
Όχι επειδή δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς το Τρίτο στο αυτοκίνητο – αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά όχι επιχείρημα. Ούτε επειδή τυχαίνει, ή μάλλον έχω την τύχη, να γνωρίζω κάποια μέλη της ορχήστρας και της χορωδίας και συνεργάτες του Τρίτου και αγωνιώ γι’ αυτούς – κι αυτό είναι μια πραγματικότητα, αλλά και πάλι δεν είναι επιχείρημα. (Άλλωστε, οι περισσότεροι αντέχουν ως τώρα να είναι επαγγελματίες μουσικοί στην Ελλάδα, πράγμα που απαιτεί όχι μόνο πηγαίο και μπόλικο ταλέντο, αλλά και γερό στομάχι και αγύριστο κεφάλι, καθώς και την ικανότητα να επιβιώνεις απλήρωτος επί μήνες, οπότε χαμένοι δε θα πάνε). Ούτε ακόμα επειδή φοβάμαι ότι την ίδια τύχη θα έχουν τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου Αθηναίων, η Λυρική Σκηνή και ποιος ξέρει τι άλλο – όσο ρεαλιστικοί κι αν είναι οι φόβοι μου, η κινδυνολογία είναι το αγαπημένο όπλο του φασίστα και όσο να πεις ψιλοσιχαίνομαι να αγγίζω τα όπλα των εχθρών μου, οπότε δε θέλω να τη χρησιμοποιώ.

Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Επίτιμος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Τριαντάφυλλος Σιούλης

Πραγματοποιήθηκε απόψε Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013 και ώρα 19.30 η Τελετή Αναγόρευσης του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου σε Επίτιμο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής, στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημιούπολη).
Εόρτιοι Ύμνοι αποδόθηκαν από τον Βυζαντινό Χορό του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου Ιωαννίνων, ενώ προσφώνηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου έγινε από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη και από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Χ. Νάκο.
Έπαινος του Τιμωμένου έγινε από τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής κ. Θεόδωρο Α. Ξενάκη, παλιό φίλο του Μακαριωτάτου, ενώ η ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος έγινε από την Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, Καθηγήτρια κα Μαργαρίτα Κ. Τζαφλίδου. Ακολούθησε η περιένδυση του Τιμωμένου από την Πρόεδρο της Ιατρικής Σχολής, Καθηγήτρια κα Μαργαρίτα Κ. Τζαφλίδου και η επίδοση των μεμβρανών από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλο Α.Δ. Αλμπάνη.
Τέλος ακολούθησε ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, με θέμα: «Διακονία του Θείου Λόγου και του πλησίον».
Στην ομιλία του ο Μακαριώτατος έκανε μια ιστορική αναδρομή του φιλανθρωπικού έργου της Εκκλησίας, τονίζοντας πως αυτό αποτελεί έκφραση της πίστης των χριστιανών και τρόπο ζωής των

Συνέδριο: "Θρησκεία-Εξουσία-΄Ανθρωπος"

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ- ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΑΣΩΝ Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΥΣ»
Δ΄ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΘΡΗΣΚΕΙΑ-ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Α΄ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ
21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΑΥΛΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΒΕΡΟΙΑ,ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ 6984093796-6945486969)
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ
ΙΘ΄ΠΑΥΛΕΙΑ
Δείτε το Πρόγραμμα του συνεδρίου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«ΘΡΗΣΚΕΙΑ – ΕΞΟΥΣΙΑ - ΆΝΘΡΩΠΟΣ»
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013
Αμφιθέατρο Α΄
10.00-10.30: Εγγραφές συνέδρων                             
10.30-11.00: Χαιρετισμοί
11.00-11.30:  Ζουράρις Κωνσταντίνος, Συγγραφέας, Εισαγωγική ομιλία Υο φωτός στέ, μή γενέσθαιδοῦλοι νθρώπων ”.

Α΄ Συνεδρία

Νομοθεσία για τις εξετάσεις και την αξιολόγηση των μαθητών στη ΔΕ

Δείτε τη νομοθεσία για την αξιολόγηση των μαθητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Περιλαμβάνονται όλοι οι νόμοι, με τις τροποποιήσεις τους, σε αύξουσα σειρά ως προς την ημερομηνία δημοσίευσής τους. Επιλέγοντας το σύνδεσμο, μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο με τον αντίστοιχο νόμο ή να τον κατεβάσετε στο υπολογιστή σας (από το Εθνικό Τυπογραφείο).

  • 39788/Γ2/22-3-2013

  • ΦΕΚ 112/3-5-2012

«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού έτους 2013-2014»

Στις 11 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα μαθήματα

Η Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας , με εγκύκλιο(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΑΝΕΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ) συνιστά στους Διευθυντές Γυμνασίων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ., για τον ετήσιο προγραμματισμό του σχολικού έτους σχολικού έτους 2013-2014, ως ακολούθως: 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι εγγραφές των μαθητών στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την ημερομηνία λήξης του τρέχοντος διδακτικού έτους, την 28η Ιουνίου 2013 και η διαδικασία εγγραφής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄), την 80033/Γ2/04-08-2006 Y.A. (ΦΕΚ 1286 Β΄), την 148096/Γ2/24-12-2007 Y.A. (ΦΕΚ 2511 Β΄), το ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α΄), την παρ. 7 του άρ. 47 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) και την με αρ. πρωτ. 64536/Γ2/08-06-2012 εγκύκλιο.
Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους), καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 3, άρ. 7 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄), την παρ. 1α του άρ. 6 της 80033/Γ2/04-08-2006 Υ.Α. (ΦΕΚ 1286 Β΄) και την παρ. 1 του άρ. 7 της 148096/Γ2/24-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ 2511 Β΄).

Σε αδιέξοδο Πανορθόδοξη και Διάλογος με Ρωμαιοκαθολικούς

Σε αδιέξοδο Πανορθόδοξη και Διάλογος με Ρωμαιοκαθολικούς
Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Σε αδιέξοδο βρίσκονται τόσο η προετοιμασία της Πανορθοδόξου Συνόδου, όσο και ο θεολογικός διάλογος των Ορθοδόξων με τους Ρωμαιοκαθολικούς (Ρ/Κ). Βλέποντάς την κατάσταση ο σώφρων, ανιδιοτελής και πράγματι πιστός Ορθόδοξος Χριστιανός διερωτάται μήπως ο Κύριος, που θέλει την Εκκλησία Του σταθερή και πιστή στα όσα Της παρέδωσε, σκληραίνει και τυφλώνει συνειδήσεις, ώστε να μην προχωρήσει τίποτε το αρνητικό, για το καλό των πιστών Της!
Τρία γεγονότα που συνέβησαν πρόσφατα δείχνουν το αδιέξοδο και την συνεχιζόμενη και εντεινόμενη διαμάχη μεταξύ Φαναρίου και Μόσχας. Το πρώτο είναι πως στην Αθήνα και κατά τη διάρκεια της υποβαθμισθείσης επίσκεψης του Πατριάρχου Μόσχας στην Εκκλησία της Ελλάδος συνεδρίασαν κεκλεισμένων των θυρών οι αντιπροσωπείες των δύο Εκκλησιών, υπό την κοινή προεδρία των Προκαθημένων τους. Στα δελτία Τύπου που εκδόθηκαν από τις δύο Εκκλησίες γράφτηκαν μόνο τα ουδέτερα και χωρίς αντιπαραθέσεις θέματα. Όμως η συνεδρία κράτησε πάνω από δύο ώρες και είχε τις εντάσεις της.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...