Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Βλάπτει τούς δυτικούς...


 

Βλάπτει τούς δυτικούς...

Ὁ Μακρυγιάννης εἶχε καταλάβει ὅτι τό θέμα τῆς πίστης δέν εἶναι ἀδιάφορο γιά τούς δυτικούς καί δυτικόφρονες. Ἦταν θέμα τό ὁποῖο τούς ἔκαιγε, παρά τήν «διαφωτιστική» δεϊστική τους ἀθεΐα. Γι’ αὐτό ἤθελαν (ὅπως στίς μέρες μας) νά ρυθμίσουν τά πράγματα ἔτσι, ὥστε νά μήν «ἐνοχλοῦνται» ἀπό τήν θρησκεία, διότι τό φῶς της ἐνοχλεῖ· εἶναι φῶς πού καίει τήν ἀνομία.

Στά σχέδιά τους ὅμως ἔβαζε (ὅπως στίς μέρες μας) ἐμπόδια τό Σύνταγμα, γι’ αὐτό ἤθελαν νά τό ἀλλάξουν. Γράφει ὁ Μακρυγιάννης: «Εἰς τά 1850 ὁ βασιλέας μας πῆγε εἰς τήν πατρίδα του νά τηράξει διά διάδοχον καί ἄλλα συμφέροντα. Ἄφησε ἐδῶ εἰς τό ποδάρι του τήν βασίλισσά μας. Ἦταν θέληση ἐδῶ νά χαλάσουνε τό Σύνταμα διά τό σαράντα ἆλθο τῆς θρησκείας, ὅτι αὐτό μόνον βλάβει ὅλους τούς δυτικούς...».

Ὁ Μακρυγιάννης ἤξερε τήν δύναμη τῆς πίστης, ἤξερε καί τούς ἐχθρούς της. Ἤξερε καί νά στέκεται ὄρθιος καί ἐλεύθερος μέ τό βλέμμα τοῦ νοῦ στόν ἀνοιχτό οὐρανό τῆς Ἐκκλησίας.

Ὡς ἔθνος ἔχουμε ἀνάγκη νά τόν μνημονεύουμε, γιά νά στεκόμαστε ὄρθιοι, εὐλαβικά, ὅπως αὐτός.

π.Θ.Α.Β.

http://www.parembasis.gr/index.php/menu-teyxos-238/4522-2016-238-05

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...