Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Τελετὴ παρουσιάσεως τοῦ «ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων
ΜΑΞΙΜΟΣ
σᾶς προσκαλεῖ εἰς τὴν Τελετὴν παρουσιάσεως τοῦ

«ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ»

ἐκπονηθέντος ὑπὸ τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Ἱερομονάχου Βενεδίκτου Νεοσκητιώτου, ἔργου σπουδαίου καὶ χρησιμωτάτου, ἕλκοντος τὸ ἐνδιαφέρον οὐ μόνον τῶν θεολόγων, ἀλλὰ καὶ πάντων τῶν σκεπτομένων Νεοελλήνων καὶ τῶν τῆς θύραθεν παιδείας μετειληφότων, καθ’ ὅσον τὰ συγράμματα τοῦ ἁγίου Μαξίμου (Ζ΄ αἰών), ὡς ὑψίστης πνευματικῆς ὡριμότητος καρπός, ἀνοίγουν ὁρίζοντας λυτρωτικοὺς εἰς τὰ ἀδιέξοδα τοῦ ἀνθρωπίνου στοχασμοῦ καὶ ἀποτελοῦν μυσταγωγίαν – μύησιν εἰς τὸ μυστήριον τῆς ὑπάρξεως.
Ἡ Τελετὴ θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Κυριακήν, 30ην τρέχοντος μηνὸς ὥραν 18ην εἰς τὴν Αἴθουσα «Ἀρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος» τῆς Ζωσιμαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ἔναρξις, ὥρα 18.00΄

Βυζαντινοὶ ὕμνοι ἀπὸ τὴν χορωδίαν τῆς Κατσαρείου Σχολῆς, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ πρωτοψάλτου κ. Ἰωάννου Λιάκου.
Προσφώνησις ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου.
Χαιρετισμὸς τοῦ Ὁσιωτάτου μοναχοῦ Νικοδήμου Ἁγιοπαυλίτου.

Εἰσηγήσεις

«Ὁ βίος τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ».
Εἰσηγητής: Ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Μάξιμος, Καθηγούμενος τῆς ἱερᾶς μονῆς ἁγ. Διονυσίου Ὀλύμπου.

«Ἡ Θεολογία τοῦ ἁγίου Μαξίμου».
Εἰσηγητής: Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ ἁγ. Βλασίου κ. Ἱερόθεος.

«Παρουσίαση τοῦ Μαξιμιανοῦ Ταμείου».
Εἰσηγητής: Ὁ κ. Γεώργιος Σίσκος, Διδάκτωρ Θεολογίας.

Ἐπίλογος ὑπὸ τοῦ συγγραφέως – ἐπιμελητοῦ τοῦ Μαξιμιανοῦ Ταμείου, Ὁσιολογιωτάτου ἱερομονάχου Βενεδίκτου Νεοσκητιώτου.

«… Μάξιμε σοφέ, ταῖς διδαχαῖς σου πάντας ἐφώτισας λύρᾳ τοῦ Πνεύματος…».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...