Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ο κ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ, ΑΝΑΙΡΕΙ Ή ‘’ΑΠΟΚΡΥΒΕΙ’’ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;Ο κ. ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ, ΑΝΑΙΡΕΙ Ή ‘’ΑΠΟΚΡΥΒΕΙ’’ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ; 

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου 
_____________________ 

Προτού αναφερθούμε στο θέμα τούτο, πιστεύομε ότι είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σε προηγούμενο κείμενο του κ. Λαρεντζάκη, που τιτλοφορείται «Για ποια Αγία και Μεγάλη Σύνοδο πληροφορεί το Ανακοινωθέν της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (amen.gr), όπου εξέφρασε την απαρέσκειά του για το Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο κ. Λαρεντζάκης στο εν λόγω κείμενό του, ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής : «Το Ανακοινωθέν κάνει μη ακριβή απόδοση Μηνύματος της Συνόδου. Σχολιάζει παραποιεί, θα έλεγα μάλλον διαστρεβλώνει, αποφάσεις της Συνόδου ή αναφέρει επιλεκτικά και αποσπασματικά τμήματα μόνο των συμπερασμάτων του Μηνύματος, χωρίς να λαμβάνει όλα τα συγκεκριμένα Κείμενα υπ’ όψη του. Το Ανακοινωθέν αναφέρει απόψεις των Αρνητών της Συνόδου και τις εμφανίζει ως αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης, ενώ εκείνη δεν τις έκανε αποδεκτές». 

Ο λόγος της αναφοράς στο προηγούμενο αυτό κείμενο του κ. Λαρεντζάκη, είναι για να καταδειχθεί ότι οι αληθινές παρατηρήσεις του, δυστυχώς εφαρμόζονται και στις εντελώς αντίθετες τοποθετήσεις του αναφορικά με την εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. 

Στην πρόσφατη ομιλία του στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ο καθηγητής κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Graz, στις 16 Μαρτίου 2017, με θέμα «Οι αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Μαρτυρία του Ορθοδόξου φρονήματος και προοπτικές για το μέλλον) (amen.gr), ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής : 

«Εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και η συμβολή της στη χριστιανική καταλλαγή και ενότητα. 

Με αυτή την πεποίθηση δηλώνει η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος στο Μήνυμά της : ‘’Πιστή στην ομόφωνη Αποστολική Παράδοση και μυστηριακή εμπειρία η Ορθόδοξος Εκκλησία αποτελεί την αυθεντική συνέχεια της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, όπως ομολογείται στο Σύμβολο της Πίστεως και επιβεβαιώνεται από τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας, όπως ομολογείται στο Σύμβολο της Πίστεως και επιβεβαιώνεται από τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας.’’ (1). ‘’Οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες δεν αποτελούν συνομοσπονδία Εκκλησιών αλλά τη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.’’ (1). Και στο Κείμενο ‘’Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον’’ τονίζεται ήδη στην πρώτη παράγραφο απερίφραστα η ορθόδοξος εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία και το ορθόδοξο φρόνημα : ‘’H Oρθόδοξος Εκκλησία, ούσα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εν τη βαθεία εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία αυτής πιστεύει ακραδάντως ότι κατέχει κύριαν θέσιν εις την υπόθεσιν της προωθήσεως της χριστιανικής ενότητος εντός του σύγχρονου κόσμου.’’» 

Σε άλλο προηγούμενο κείμενο του κ. Λαρεντζάκη, που τιτλοφορείται «Εκκλησία και Εκκλησίες σε σχέση με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας», στο κεφάλαιο που επιγράφεται ‘’Εκκλησία και Εκκλησίες’’ αναφέρονται τα εξής : «Οι αντιδρώντες αναφέρονται και επικαλούνται το Σύμβολο της Πίστεως και ισχυρίζονται ότι με την έκφραση ‘’Εις Μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν’’ εννοείται αποκλειστικώς και μόνον η Ορθόδοξος Εκκλησία». 

Δύο εκδοχές μπορεί να υπάρξουν στις παρατηρήσεις μας, για τις εντελώς αντίθετες τοποθετήσεις του αναφορικά με την εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ή ότι ο κ. Γ. Λαρεντζάκης αναιρεί προηγούμενη τοποθέτησή του ή ότι την ‘’αποκρύβει. Στην ομιλία του αυτή αναφέρει ότι «ήδη στην πρώτη παράγραφο απερίφραστα η ορθόδοξος εκκλησιολογική αυτοσυνειδησία και το ορθόδοξο φρόνημα : ‘’H Oρθόδοξος Εκκλησία, ούσα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, εν τη βαθεία εκκλησιαστική αυτοσυνειδησία αυτής πιστεύει ακραδάντως ότι κατέχει κύριαν θέσιν εις την υπόθεσιν της προωθήσεως της χριστιανικής ενότητος εντός του σύγχρονου κόσμου.’’», αναιρώντας ή ‘’αποκρύβοντας’’ απερίφραστα προηγούμενη αντορθόδοξη εκκλησιολογική θέση του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...