Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017

ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ

Παραδόθηκε ὁ Πανάγιος Τάφος
– Πῶς ἔγινε τὸ σπουδαῖο ἔργο – Ἡ ἱστορία του
«ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 22.03.2017 3:12:39 μμ
AppleMark
. Ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι, διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης καθὼς καὶ προσκυνητὲς βρέθηκαν στὰ Ἱεροσόλυμα γιὰ τὴν ἐκδήλωση παράδοσης τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἕνα γεγονὸς παγκόσμιας ἐμβέλειες ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὴ διεπιστημονικὴ ὁμάδα τοῦ ΕΜΠ.
. Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016, ὕστερα ἀπὸ πρόταση τοῦ Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Θεοφίλου πρὸς τὸ Ἐθνικὸ Μετσόβιο Πολυτεχνεῖο καὶ ἀφοῦ ἐξασφαλίστηκε ἡ συμφωνία καὶ τῶν ἄλλων δύο θρησκευτικῶν κοινοτήτων, ποὺ χειρίζονται τὸν Πανάγιο Τάφο, τοῦ Τάγματος τῶν Φραγκισκανῶν καὶ τοῦ Πατριαρχείου τῶν Ἀρμενίων στὰ Ἱεροσόλυμα.
. Οἱ Ἕλληνες ἐπιστήμονες, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς καθηγήτριας Ἀντωνίας Μοροπούλου, ἐργάστηκαν ἐπὶ ἐννέα μῆνες.
. Οἱ Ἕλληνες ἐπιστήμονες, μετακύλισαν τὴν πλάκα τοῦ Παναγίου Τάφου στὶς 26 Ὀκτωβρίου. «Τὰ συναισθήματα ποὺ βιώνουμε εἶναι πάρα πολὺ ἔντονα.
. Εἴμαστε συγκινημένοι», εἶχε δηλώσει ἡ κ. Μοροπούλου προσθέτοντας μὲ δέος: «Ὁ τάφος τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἕνας τάφος ζωντανός. Ἐκπέμπει τὸ μήνυμα τῆς Ἀνάστασης καὶ τῆς ἐλπίδας καὶ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐπηρέασε καὶ μπορέσαμε νὰ δουλέψουμε».
. Κάτω ἀπὸ τὴ μαρμάρινη πλάκα τοῦ Κάλφα Κομνηνοῦ, τοῦ φημισμένου ἀρχιτέκτονα ποὺ εἶχε κάνει τὴν ἀποκατάσταση τοῦ τάφου τὸ 1810 (μετὰ τὴν πυρκαγιὰ τοῦ 1808), βρέθηκε μία πλάκα μᾶλλον σταυροφοριακή. Αὐτὸ τεκμαίρεται ἀπὸ τὸν χαρακτηριστικὸ σταυρὸ τῶν Σταυροφόρων ποὺ φέρει πάνω της. Ἀπὸ κάτω ἀνακαλύφθηκε ἡ κοίτη τοῦ βράχου ποὺ τοποθετήθηκε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ.
. Τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, γιὰ τὴν πλήρη ἀποκατάσταση τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, εἶχε φτάσει μετὰ ἀπὸ 210 ὁλόκληρα χρόνια…
. Ἡ ἀποκατάσταση τοῦ μνημείου ἀπὸ τὸ ΕΜΠ, περιλαμβάνει δύο πολὺ σημαντικὲς προσθῆκες, τὴν τοποθέτηση σταυροῦ στὴν κορυφὴ τοῦ κουβουκλίου καὶ τὴ διάνοιξη ἑνὸς παραθύρου στὸν θάλαμο τοῦ τάφου, ὥστε νὰ φανεῖ μέρος τοῦ βράχου ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰησοῦ.
. Γιὰ τὴν ἀναστήλωση αὐτοῦ τοῦ μοναδικοῦ γιὰ τὴ χριστιανοσύνη ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιὰ μνημείου, ἀπαιτήθηκαν περίπου ἐννέα μῆνες ἐντατικῶν καὶ λεπτῶν ἐργασιῶν. Ἡ συνολικὴ δαπάνη τοῦ ἔργου ἀγγίζει τὰ 4 ἑκατ. εὐρὼ καὶ καλύφθηκε ἀπὸ ἕνα κοινὸ ταμεῖο στὸ ὁποῖο συνεισέφεραν ὅλες οἱ θρησκευτικὲς Κοινότητες ποὺ ἐμπλέκονται στὸν Πανάγιο Τάφο, καθὼς καὶ ἄλλοι χορηγοί.
Ἡ ἱστορία τοῦ Παναγίου Τάφου
. Ὅπως ἀναφέρει ἀναλυτικὰ σχετικὸ δελτίο τύπου τοῦ ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, τὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο ποὺ περιβάλλει τὸν τάφο τοῦ Ἰησοῦ βρίσκεται στὸ κέντρο τοῦ κυκλικοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως (Ροτόντα) ὁ ὁποῖος θεμελιώθηκε μαζὶ μὲ μία βασιλική, τὸ 336 μ.Χ. ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἑλένη στὸν χῶρο ὅπου μαρτύρησε ὁ Ἰησοῦς. Καὶ πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὰ σημαντικὸ μνημεῖο γιὰ τὴ χριστιανοσύνη -καὶ ὄχι μόνο.
. Ὁ τάφος τοῦ Ἰησοῦ ἀρχικὰ εἶχε τὴ μορφὴ τῶν ἰουδαϊκῶν μνημείων ποὺ ἦσαν λαξευμένα σὲ βράχο. Ὁ βράχος αὐτὸς ἰσοπεδώθηκε, καὶ τὸ οἰκοδόμημα ποὺ τὸν περιέκλειε κατέρρευσε, ὅταν ἔγινε ἡ μεγάλη καταστροφὴ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἀπὸ τὸν Ἂλ Χακὶμ τὸ 1009-1012 μ.Χ. Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ Ναοῦ ἐπὶ Κωνσταντίνου τοῦ Μονομάχου (1042-1048), ἕνα καινούργιο οἰκοδόμημα κτίστηκε γύρω ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο, ὁ ὁποῖος χαρακτηρίζεται ὡς τὸ ἱερότερο προσκύνημα τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου.
. Ἡ σημερινὴ ἐξωτερικὴ μορφὴ τοῦ συγκροτήματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἶναι κατασκεύασμα τῶν Σταυροφόρων (12ος αἰώνας), ἐσωτερικὰ ὅμως διατηρεῖ ἀρκετὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴ παλαιοχριστιανικὴ καὶ μεταβυζαντινὴ περίοδο. Ὅπως εἶναι σήμερα, ἡ μορφὴ τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου χρονολογεῖται ἀπὸ τὸ 1810, ὁπότε, μετὰ ἀπὸ μία πυρκαγιά, ἀνακαινίστηκε καὶ ὁ Ναὸς τῆς Ἀναστάσεως ἀπὸ τὸν ἀρχιτέκτονα Κομνηνὸ Κάλφα τὸν Μυτιληναῖο. Περιλαμβάνει δύο τμήματα, τὸν Προθάλαμο (ποὺ λέγεται καὶ Ἅγιος Λίθος ἢ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἀγγέλου) καὶ τὸν κυρίως νεκρικὸ θάλαμο, ποὺ εἶναι ὁ θάλαμος τοῦ Πανάγιου Τάφου, λαξευμένος σὲ βράχο, ὅπου εἰσέρχεται κανεὶς ἀπὸ μία χαμηλὴ εἴσοδο. Στὸ Ἱερὸ Κουβούκλιο πραγματοποιεῖται καθημερινὰ ἀπὸ τοὺς Ὀρθόδοξους, Θεία Λειτουργία κατὰ τὴν ὁποία ὁ Πανάγιος Τάφος χρησιμοποιεῖται ὡς ἁγία Πρόθεσις καὶ ὁ ἅγιος Λίθος ὡς ἁγία Τράπεζα. Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ σωστικὲς ἐργασίες τῆς διεπιστημονικῆς ὁμάδας τοῦ ΕΜΠ γίνονταν μετὰ τὴ δύση τοῦ ἡλίου.


ΠΗΓΗ: imerisia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...