Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Ἅγιος Παΐσιος: "Ἂχ ἀδερφοί μου, στοὺς καιροὺς αὐτούς, θὰ ψυχρανθεῖ ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν καὶ θὰ ὑπάρξει θλίψις πολλή, ἐπιθέσεις Ἐθνῶν, μεταναστεύσεις λαῶν, ἀκαταστασία μεγάλη"

Ἀπομαγνητοφωνημένα τὰ ψυχωφέλιμα λόγια τοῦ Ἁγίου Παϊσίου:


Η «φωνή» του αγίου Παϊσίου για τα επερχόμενα

Αχ αδερφοί μου, στους καιρούς αυτούς, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψις πολύ, επιθέσεις Εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη.Σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρίαν της ψυχής, όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζια, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά.

Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα, οκνηροί εις υπερθετικόν βαθμόν.

Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία, θα κατέχουν την πρώτην θέσιν στην ζωή των ανθρώπων.

Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμεθα προσεκτικοί εις την εκπλήρωσιν των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλας τας αρετάς.

Ας φροντίσουμεν να γεμίσουμεν τα αγγεία μας με έλαιον, εφ’ όσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα, πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας, συνεχώς να είναι αναμμένη η λαμπάδα μας, τα αγγεία είναι αι δυνάμεις της ψυχής, που δέχονται τας αρετάς, το δε έλαιον που πρέπει να ρίπτομεν εις τα αγγεία, είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών.

Η λαμπάδα που φέγγει, συμβολίζει τον νουν ο οποίος μπορεί να δεχθεί την Θεία Χάριν, η ψυχή που θα γίνει Φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησού Χριστό εις την Βασιλείαν των Ουρανών.

Το επαναλαμβάνω αυτό η ψυχή που θα έχει αναμμένη την λαμπάδα, όπως αι πέντε παρθένοι θα εισέλθει ,μετά του Ιησού Χριστού εις την Βασιλείαν των Ουρανών.

Κύριε κύριε συγχώρησον μοι δι όσον ήμαρτον

Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνο τον εαυτό σου, μόνον τον εαυτό σου θα βλέπεις αμαρτωλόν και κατώτερον απ’ όλους, άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς, δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε, δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε, εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού μόνον τον εαυτό μας θα βλέπουμε αμαρτωλόν και κατώτερον από όλους.

Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί, όταν πρέπει να ομιλεί, όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει.

Ο φοβερότερος εχθρός του διαβόλου δεν είναι άλλος ειμί η ταπείνωσις, ας ακούσουμε και τον Κύριό μας, ότι οι δαίμοναι αποδιώκονται με την προσευχή και τη νηστεία.

Εάν θα μας φέρει, λογισμούς ατόπων εις την πνευματικήν μας εργασίαν διότι άλλο εναντίον της σωτηρίας της ψυχής μας πρέπει να τον αντιπολεμώμεν με την σωτήριον προσευχήν εσωτερικώς, μέσα στο νου μας με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με.

Υπέρ Αγία Θεοτόκε βοήθειν και πάντοτε η ψυχή μας να διψά την γνώσιν της αληθείας, να διψά την συγχώρησιν των αμαρτιών, να διψά την ειρήνην της συνειδήσεως, να διψά την χαράν την ουράνιον.

Η πιο ομορφότερη δίψα, είναι η ένωσις μετά του Ιησού Χριστού, να διψά την Θείαν Κοινωνίαν, να διψά την απόκτησιν των αρετών, να διψά πότε θα φτάσει το γρηγορότερον εις την Ουράνιον Βασιλείαν, πότε το γρηγορότερον θα απαλλαγεί από την ματαιότητα του παρόντος κόσμου, πότε θα απαλλαγεί από τους πόνους, από τη θλίψη, από τα βάσανα από την κακία, που βασιλεύει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, πότε θα γίνουμε ελεύθεροι, πότε θα αποδεσμευτούμε από τα πάθη μας και τελικά θα διψάει η ψυχή μας, την χαράν την αιώνιον.

Να διψά την ένωσίν μας μετά του Θεού για να ζήσουμε αιώνίως μαζί με τους Αγίους. Διότι πόσος είναι ο καιρός που θα ζήσουμε εδώ επάνω εις την γην;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...