Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Συγκριτικός πίνακας των αλλαγών στα δύο ΦΕΚ των νέων Προγραμμάτων Σπουδών στα ΘρησκευτικάΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Όπως παρατηρείται, οι διαφορές αμφοτέρων των ΦΕΚ των δύο Προγραμμάτων Σπουδών δηλαδή του 2016 και του 2017 είναι ελάχιστες και ασήμαντες. 

Απλά, αλλάζει η σειρά κάποιων λέξεων σε κάποιες περιπτώσεις. 

Η δομή παραμένει η ίδια, ακόμα και οι τίτλοι και οι υποδιαιρέσεις των ενοτήτων. 

Ο χριστιανός μαθητής παρουσιάζεται και στα δύο Προγράμματα 2016 και 2017 ως ουδέτερο άτομο – παρατηρητής της χριστιανικής πίστεως και των θρησκειών και όχι ως πιστός και μέλος της Εκκλησίας, η δε ορθόδοξη πίστη όχι ως δική του πίστη αλλά ως μία άσχετη με αυτόν πίστη που την μελετά από απόσταση. Ουσιαστικά αυτή είναι μία από τις βάσεις του ουδετερόθρησκου σχολείου που δείχνει τον μη Ορθόδοξο Προσανατολισμό των νέων Προγραμμάτων και ποιος είναι τελικά ο στόχος της νεοεισαγώμενης στα σχολεία μας πολυθρησκειακής διδασκαλίας!!!
Δείτε παρακάτω τους πίνακες:


 


ΦΕΚ Β΄2906/13-09-2016
ΛΥΚΕΙΟ
ΦΕΚ Β΄2105/19-06-2017
ΛΥΚΕΙΟ
 σελ.30695
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


σελ.21155
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 97317/Β1/12-06-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του Ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:  Σελ.30696
Με τον θρησκευτικό γραμματισμό ως ιδιαίτερο μέρος των πολυγραμματισμών, ο μαθητής αποκτά τη δεξιότητα της λειτουργικής χρήσης αναπαραστάσεων, εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων, σχημάτων, εικόνων, συμβόλων, επικοινωνιακών μέσων, αφηγήσεων, νοημάτων και σημασιών, που αφορά στην κατανόηση των πάσης φύσεως κειμένων και μνημείων, στην κριτική ανάλυση και τέλος στον μετασχηματισμό της γνώσης, για να οδηγηθεί σε προσωπικές επιλογές και εφαρμογές των γνώσεων και των δεξιοτήτων.Σελ. 21156
Με τον θρησκευτικό γραμματισμό ως
ιδιαίτερο μέρος των πολυγραμματισμών, ο μαθητής/η μαθήτρια αποκτά τη δεξιότητα της λειτουργικής χρήσης αναπαραστάσεων, εννοιών, κρίσεων, γενικεύσεων, σχημάτων, εικόνων, συμβόλων, επικοινωνιακών μέσων, αφηγήσεων, νοημάτων και σημασιών. Έτσι επιτυγχάνει την κατανόηση των πάσης φύσεως κειμένων και μνημείων, την κριτική ανάλυση της γνώσης και τέλος τον μετασχηματισμό της, ώστε να νοηματοδοτήσει θρησκευτικά την πραγματικότητα και να αποκτήσει την ικανότητα να συμβάλει σε αυτήν.

Σελ.30696
Και αυτό σημαίνει κριτικά (ελεύθερα, διερευνητικά, ενεργητικά, με σεβασμό στους άλλους, ειρηνικά, χωρίς ηθικισμούς, φανατισμούς και μισαλλοδοξίες). Στο πλαίσιο αυτό καλλιεργείται η κριτική προσέγγιση του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Οι μαθητές/μαθήτριες χρειάζεται να έχουν βασική πληροφόρηση και να ασκήσουν την κριτική σκέψη, ώστε να μπορούν να αποκωδικοποιούν τα στοιχεία αρχικά της σύγχρονης ιστορίας, αλλά και γενικά της ιστορίας που σχετίζονται με θρησκευτικά ζητήματα, καθώς και να ερμηνεύουν το παρελθόν και το παρόν του κόσμου στον οποίο ζουν. Η κριτική θρησκευτικότητα βασίζεται στον σεβασμό των άλλων και στον πλουραλισμό,
χωρίς να παραιτείται κανένας από το ερώτημα για την αλήθεια της πίστης, η οποία είναι πάντοτε έτοιμη να λογοδοτήσει για την ελπίδα που εμπεριέχει (Α΄Πετρ.3,15).
                                                                      
Σελ. 21156
Και αυτό σημαίνει κριτικά (ελεύθερα, διερευνητικά, ενεργητικά, με σεβασμό στους άλλους, ειρηνικά, χωρίς ηθικισμό, φανατισμό και μισαλλοδοξία). Έτσι, απομακρύνεται ο κίνδυνος του θρησκευτικού φονταμενταλισμού.
Ο μαθητής/η μαθήτρια χρειάζεται να έχει βασική πληροφόρηση και να ασκεί την κριτική σκέψη, ώστε να μπορεί
να αποκωδικοποιεί τα στοιχεία, αρχικά της σύγχρονης ιστορίας, αλλά και γενικά της ιστορίας, που σχετίζονται με θρησκευτικά ζητήματα, καθώς και να ερμηνεύει το παρελθόν και το παρόν του κόσμου στο οποίο ζει. Έτσι γίνεται ικανός/ή, χωρίς να πρέπει να παραιτείται από τη βίωση της πίστης ως αλήθειας που εμπεριέχει ελπίδα, να σέβεται τους άλλους και όλο τον κόσμο.
ΦΕΚ Β΄2906/13-09-2016
ΦΕΚ Β΄2105/19-06-2017
Σελ.30696
στ) Η κοινωνικοποίηση όχι ως παθητική υιοθέτηση του κοινωνικού συστήματος, αλλά ως μία διαδικασία εξατομίκευσης (individuation), η οποία αναφέρεται ουσιαστικά, αφενός στη σχέση μεταξύ ανάπτυξης της προσωπικότητας, και, αφετέρου, της κοινωνικής ένταξης.
Σελ.21156
στ) Η κοινωνικοποίηση, όχι ως παθητική υιοθέτηση του κοινωνικού συστήματος, αλλά ως μία διαδικασία εξατομίκευσης, η οποία θεμελιώνεται στη σχέση ανάμεσα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και στην κοινωνική ένταξη.
Σελ.30696
ζ) Η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας μάθησης μέσω των κοινών εμπειριών,…
Σελ.21156
ζ) Η ανάπτυξη κοινότητας μάθησης. Η λειτουργία της τάξης ως κοινότητας μάθησης μέσω των κοινών εμπειριών,…
Σελ.30700 Εκπαιδευτικό υλικό
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Αξιοποίηση θεολογικών, λογοτεχνικών, λαογραφικών, ιστορικών, …….κειμένων και δοκιμίων.
Σελ.21160 Εκπαιδευτικό υλικό
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Θεολογικά, λογοτεχνικά, λαογραφικά, ιστορικά,……..κείμενα και δοκίμια.

ΦΕΚ Β΄2906/13-09-2016
ΦΕΚ Β΄2105/19-06-2017
Σελ.30711
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 3.5 ΟΡΙΑ/ΝΟΜΟΣ(5ΟΔΙΩΡΟ)
Αναλύοντας :
Τα όρια ως παράγοντας ελευθερίας.
Σελ.21175 
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ 3.5 ΟΡΙΑ/ΝΟΜΟΣ (5Ο ΔΙΩΡΟ)
Αναλύοντας :
Τα όρια ως δείκτες ελευθερίας στη χριστιανική κοινότητα.
Σελ.30719 Εκπαιδευτικό υλικό
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (1Ο ΔΙΩΡΟ)
Αξιοποίηση θεολογικών, λογοτεχνικών, λαογραφικών,ιστορικών, …….κειμένων και δοκιμίων.
Σελ.21187 Εκπαιδευτικό υλικό
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 1.1ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ (1Ο ΔΙΩΡΟ)
Θεολογικά, λογοτεχνικά, λαογραφικά, ιστορικά,……..κείμενα και δοκίμια.

Σελ.30723
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 1.5 ΑΘΕΪΑ (5Ο ΔΙΩΡΟ)
ΜΕΘΟΔΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παρουσιάζοντας:
Οι έννοιες της απιστίας και της δυσπιστίας . Οριοθέτηση της έννοιας της αθεΐας ως κοσμοθεωρίας και στάσης ζωής.
Σελ.21192
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 1.5 ΑΘΕΪΑ (5Ο ΔΙΩΡΟ)
ΜΕΘΟΔΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Παρουσιάζοντας:
Οι έννοιες της απιστίας και της δυσπιστίας .
Η αθεΐα ως κοσμοθεωρία και στάση ζωής.
Σελ.30724
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2.2 ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ (2Ο δίωρο)
Μέθοδος - Δραστηριότητες
Προσδοκίες ανταμοιβής στον Χριστιανισμό. Άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις για τις προσδοκίες ανταμοιβής.
Σελ.21194
Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ 2.2 ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ (2Ο ΔΙΩΡΟ)
Μέθοδος - Δραστηριότητες
Ανταμοιβή και Χριστιανισμός. Άλλες θρησκευτικές αντιλήψεις για τις προσδοκίες ανταμοιβής.

ΦΕΚ Β΄2906/13-09-2016
Σελ.30731

4.2 ΜΥΘΟΣ (2ο δίωρο)
Αξιολόγηση
Εντοπισμός της σχέσης μύθου και λόγου και της επίδρασής της στη θρησκευτική αλήθεια και πίστη.

ΦΕΚ Β΄2105/19-06-2017
Σελ.21204

4.2 ΜΥΘΟΣ (2ο δίωρο)
Αξιολόγηση
Εντοπισμός και επίδρασή της σχέσης μύθου και λόγου στη θρησκευτική αλήθεια και πίστη.ΦΕΚ Β΄2906/13-09-2016
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΦΕΚ Β΄2105/19-06-2017
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Σελ 30930
Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  3. ΠΩΣ ΖΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ; Η ΝΕΑ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 (δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)
Σελ 21122
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Οι μαθητές ενθαρρύνονται και καθοδηγούνται:
Να κατακτήσουν τις απαραίτητες επάρκειες ενός θρησκευτικά εγγράμματου υποκειμένου.
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)

Σελ 21141
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
V. Προσπάθειες των θρησκειών για διάλογο και συνύπαρξη
i. Σεβασμός των θρησκευτικών συμβόλων
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)

Σελ 21143
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3. ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ι. Μαρτυρία και προσφορά της ορθοδοξίας στο σύγχρονο κόσμο
vii. Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης (Ζηζιούλας)
Σελ 30968
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 6. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 (δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)
ΦΕΚ Β΄2906/13-09-2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΦΕΚ Β΄2105/19-06-2017
ΔΗΜΟΤΙΚΟ
 Σελ 30863 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4. Ανάπτυξη ενός πολυτροπικού περιβάλλοντος διδασκαλίας με έμφαση στη διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση, που ενθαρρύνεται από την ομαδοσυνεργατική και την επικοινωνιακή-βιωματική διδασκαλία.
5. Αξιοποίηση ενός πολυθεματικού διδακτικού πακέτου με πολλαπλά διδακτικά μέσα και με παράλληλη αξιοποίηση όλων των συγχρόνων δυνατοτήτων των ΤΠΕ.
6. Δυνατότητα μερικής προσαρμογής και διαφοροποίησης των διδακτικών θεμάτων και περιεχομένων στο πλαίσιο του σχεδιασμού της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, ανάλογα με την ειδική θέση, την πολιτισμική ταυτότητα και τα ειδικά ενδιαφέροντα της μαθητικής κοινότητας με απώτερο στόχο την κοινωνική συνοχή του σχολικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της ίδιας της κοινωνίας.
7. Ανάδειξη της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας της τοπικής κοινότητας: της πίστης, της ιστορίας, της λειτουργικής ζωής, της τέχνης και της ζωής.
8. Ολόπλευρη αξιοποίηση των αρχών της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας.
9. Καλλιέργεια στάσεων, συμπεριφορών και αξιών που έχουν πανανθρώπινη απήχηση.
10. Ανάδειξη δημιουργικών δεξιοτήτων μέσω συνεργατικών, ερευνητικών, διαλογικών και συμμετοχικών δράσεων.
11. Πολυεπίπεδη διδασκαλία που συνδυάζει ισορροπημένα τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων, μαθησιακών επιδιώξεων, προσδοκώμενων επαρκειών και δεικτών για την επίτευξή τους, με μια ποικιλία αξιολογικών μέσων και προσεγγίσεων.
12. Μεταγνωστική λειτουργία και διαδικασίες που υποστηρίζουν και προωθούν την ανατροφοδότηση.

Σελ. 21051 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
4. Καλλιέργεια στάσεων, συμπεριφορών και αξιών που
έχουν πανανθρώπινη απήχηση.
5. Ανάδειξη δημιουργικών δεξιοτήτων μέσω συνεργατικών, ερευνητικών, διαλογικών και συμμετοχικών
δράσεων.
6. Ανάπτυξη ενός πολυτροπικού περιβάλλοντος διδασκαλίας με έμφαση στη διερευνητική και ανακαλυπτική
μάθηση, που ενθαρρύνεται από την ομαδοσυνεργατική και την επικοινωνιακή - βιωματική διδασκαλία.
7. Πολυεπίπεδη διδασκαλία που συνδυάζει ισορροπημένα τον καθορισμό ρεαλιστικών στόχων, μαθησιακών επιδιώξεων, προσδοκώμενων επαρκειών και δεικτών για την επίτευξή τους, με μια ποικιλία αξιολογικών μέσων και προσεγγίσεων.
8. Αξιοποίηση ενός πολυθεματικού διδακτικού πακέτου με πολλαπλά διδακτικά μέσα και με παράλληλη
αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων των ΤΠΕ.
9. Μεταγνωστική λειτουργία και διαδικασίες που υποστηρίζουν και προωθούν την ανατροφοδότηση.
10. Αξιοποίηση των αρχών της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας.
11. Ανάδειξη της θρησκευτικής ιδιαιτερότητας της τοπικής κοινότητας: της πίστης, της ιστορίας, της λειτουργικής ζωής, της τέχνης και της ζωής.
12. Δυνατότητα μερικής προσαρμογής και διαφοροποίησης των διδακτικών θεμάτων και περιεχομένων στο πλαίσιο του σχεδιασμού της διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, ανάλογα με την ειδική θέση, την πολιτισμική ταυτότητα και τα ειδικά ενδιαφέροντα της μαθητικής
κοινότητας με απώτερο στόχο την κοινωνική συνοχή του σχολικού περιβάλλοντος και κατ' επέκταση της ίδιας
της κοινωνίας.

 Σελ 30871

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ: ΜΕΡΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ
 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ. Αναγνωρίζουν και κατονομάζουν σύμβολα και λατρευτικές τελετές των θρησκευτικών γιορτών του χριστιανισμού και άλλων θρησκειών.
 Σελ 21060

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ: ΜΕΡΕΣ
ΓΕΜΑΤΕΣ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΕΣ
 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ. Αναγνωρίζουν και κατονομάζουν σύμβολα του χριστιανισμού
Δ. Αναγνωρίζουν τα σύμβολα και τα ονόματα του Θεού των αβρααμικών θρησκειών (δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)
Σελ 30875

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 5. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΧΑΡΑ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Γ. Φαντάζονται τον Ιησού ως παιδι

Σελ 21063

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 5. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Η ΧΑΡΑ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναγνωρίζουν ότι ο Χριστός έγινε δεκτός ως Θεός και σωτήρας του κόσμου


Σελ. 21066

Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
7."Χριστός Ανέστη": Γιορτάζοντας το χριστιανικό Πάσχα
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)

Σελ 30880

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. iv.  Το φυσικό περιβάλλον στις θρησκείες του κόσμου στη λατρεία, στις εικόνες, στους ναούς

Σελ 21068

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 8. Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΝΑ ΣΤΟΛΙΔΙ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. iv Το φυσικό περιβάλλον στη λατρεία, στις εικόνες, στους ναούς


Σελ 30884

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1. ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ
Ενδεικτικές δραστηριότητες
Δ. Επισκέψεις/εκδηλώσεις/δράσεις (δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)Σελ. 21072

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2. Παναγία, η Μητέρα του Χριστού
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)
Σελ 30889

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4. ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
 (δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)

 Σελ 21076

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4. ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.v.  Τα χαρίσματα στην Α΄ Κορ. 12-14
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)


Σελ 30891

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 5.  ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΕΣ ΠΟΡΕΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
v. Προσκυνήματα θρησκειών
Μπενάρες: Ιερό ταξίδι των εξαγνιστών στον Γάγγη –νίψεις εξαγνισμού
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)
Σελ 21079

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 6. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
iv. Σύγχρονοι αγωνιστές για τον συνάνθρωπο, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, το περιβάλλον i. Όσκαρ Ρομέρο ii. Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ iii. Μαχάτμα Γκάντι
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)
Σελ 30893

Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 7. ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
iii.  Τα ιερά βιβλία των θρησκειών του κόσμου
iii. Οι Βέδες (‘ιερά γνώση’ των Ινδουιστών)
iv. Το Ταό-Τε-Κινγκ του Λάο Τσε 
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)

Σελ 30902

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2. ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
 (δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)

Σελ 21087

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2. ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ ΜΕ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
IV. Κανόνες σε άλλες θρησκείες
ii. Εβραίοι: αφοσίωση στον Νόμο
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)
Σελ. 30904

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4. ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΟΥ: ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ. Επισκέψεις/εκδηλώσεις/δράσεις
Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)Σελ 21091

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 5. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
IV. Το παράδειγμα της ζωής της Εκκλησίας σήμερα
i.                    Ισότητα, αλληλεγγύη, κοινοκτημοσύνη
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)

Σελ 30907

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 6. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘ΚΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ’
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ. Επισκέψεις/εκδηλώσεις/δράσεις
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)

Σελ 21092

Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 6. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ‘ΚΑΛΗ ΕΙΔΗΣΗ’
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
III. ‘Με την ψυχή στα πόδια’: Η καλή είδηση πάντα καινούργια
i.Κοσμάς  Αιτωλός: ‘Δέκα σχολεία ελληνικά εποίησα, διακόσια δια κοινά γράμματα’
iv. Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)

Σελ 30910
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1.ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ. Επισκέψεις/εκδηλώσεις/δράσεις
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)
Σελ 21095
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1.ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ: ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
III. Διακρίσεις στην εποχή μας
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)
Σελ 30912
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2. ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δ. Επισκέψεις/εκδηλώσεις/δράσεις
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)

Σελ 21096
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2. ΔΙΩΓΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
II. ‘Χριστιανός ειμί!’: Μάρτυρες από ελεύθερη επιλογή
i.                    Λογγίνος ο εκατόνταρχος
V. Διωγμοί γι’ αυτό που είσαι, διωγμοί γι’ αυτό που πιστεύεις
i. Σύγχρονοι διωγμοί- χριστιανοί της Συρίας
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)
Σελ 30915
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 4. Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ: ΠΗΓΗ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Ε. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)

Σελ 30917
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 6. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Β.ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ/ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
III. Σύνταξη ερωτηματολογίου και συνέντευξη με τον π. Αντώνιο για την ‘κιβωτό του κόσμου΄.
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2017)
Σελ 21101      
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 6. ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ι. Ποιος είναι ο γείτονάς μου;
iii. Σύμβολα και ιερά βιβλία θρησκειών
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)


Σελ 21102
ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 7. ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΧΡΙΣΤΑΝΙΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ι. Μνημεία
i. Τύποι χριστιανικών ναών
ii. Πόλεις γεμάτες ναούς: Ιεροσόλυμα, Μόσχα, Βέροια, Καστοριά
(δεν υπάρχει στο ΦΕΚ 2016)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Όπως παρατηρείται, οι διαφορές αμφοτέρων των ΦΕΚ των δύο Προγραμμάτων Σπουδών δηλαδή του 2016 και του 2017 είναι ελάχιστες και ασήμαντες.
Απλά, αλλάζει η σειρά κάποιων λέξεων σε κάποιες περιπτώσεις.
Η δομή παραμένει η ίδια, ακόμα και οι τίτλοι και οι υποδιαιρέσεις των ενοτήτων.
Ο χριστιανός μαθητής παρουσιάζεται και στα δύο Προγράμματα 2016 και 2017 ως ουδέτερο άτομο – παρατηρητής της χριστιανικής πίστεως και των θρησκειών και όχι ως πιστός και μέλος της Εκκλησίας, η δε ορθόδοξη πίστη όχι ως δική του πίστη αλλά ως μία άσχετη με αυτόν πίστη που την μελετά από απόσταση. Ουσιαστικά αυτή είναι μία από τις βάσεις του ουδετερόθρησκου σχολείου που δείχνει τον μη Ορθόδοξο Προσανατολισμό των νέων Προγραμμάτων και ποιος είναι τελικά ο στόχος της νεοεισαγώμενης στα σχολεία μας πολυθρησκειακής διδασκαλίας!!!

Από την ΠΕΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...