Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Αποτελέσματα διαβούλευσης για το θεσμό του Σχολικού ΣυμβούλουΤου Κων/νου Κλουβάτου,  Σχολ. Συμβούλου 3ης Περιφέρειας Δημοτ. Εκπ/σης Κυκλάδων
Σύντομη Περίληψη
Η σύντομη αυτή μελέτη αναφέρεται στην ανάλυση των σχολίων της διαβούλευσης που υποβλήθηκαν στο άρθρο 17 για το θεσμό του σχολικού συμβούλου, το οποίο αποδίδει συντριπτική υποστήριξη του θεσμού από τους διαβουλευόμενους. Η εικόνα αυτή είναι διαμετρικά αντίθετη από αυτήν που επιχειρήθηκε να επιβληθεί από κάποιους στη συνείδηση του εκπαιδευτικού κόσμου και της κοινωνίας. Παρόμοια είναι η εικόνα και στα σχετικά σχόλια για τον ίδιο θεσμό που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο άλλων άρθρων. Συνάγεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών, των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων διατυπώνουν καθολικό αίτημα για διατήρηση και βελτίωση του θεσμό και κρούεται ο κώδωνας του κινδύνου για τα διακυβεύματα της σχεδιαζόμενης κατάργησής του.

Α. Εισαγωγικές επισημάνσεις
Αναφερόμαστε στη διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (βλέπε http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3873) και ειδικότερα στο άρθρο 17 με τίτλο «Κατάργηση του θεσμού των σχολικών συμβούλων και μεταβολές υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων».
Η προσεκτική εξέταση των σχολίων που αφορούν στο θεσμό του σχολικού συμβούλου αποδίδει τα εξής αποτελέσματα:
•    Είναι εμφανής η προσπάθεια κάποιων μεμονωμένων διαβουλευόμενων να δημιουργήσουν αρνητικό κλίμα από την έναρξη της διαβούλευσης για το θεσμό του σχολικού συμβούλου και να πείσουν ότι είναι επιτακτική η κατάργηση ή αντικατάστασή του. Μπαράζ αρνητικών σχολίων τις πρώτες ημέρες της διαβούλευσης που εμπεριέχουν  απαξιωτικά, υβριστικά και δηκτικά σχόλια για το θεσμό.
•    Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρώτα 6 σχόλια τα 4 είναι αρνητικά, ενώ στα 18 πρώτα σχόλια η αναλογία έχει ήδη περιοριστεί αισθητά (τα 10 είναι αρνητικά).
•    Το ίδιο εμφανής είναι η προσπάθεια να πειστούν στο τέλος οι διαβουλευόμενοι για τη δήθεν απόρριψη του θεσμού του σχολικού συμβούλου.
•    Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι από τα 26 σχόλια που βάλλουν κατά του θεσμού του σχολικού συμβούλου έχουν γίνει μόνο από 9 διαφορετικά άτομα, αφού 14 σχόλια έχουν υποβληθεί από τον ίδιο διαβουλευόμενο, 4 από άλλον και 2 από άλλον.
•    Από τα 102 σχόλια που τάσσονται υπέρ της διατήρησης του θεσμού του σχολικού συμβούλου μόνο 10 επαναλαμβάνονται από τα ίδια άτομα.
Β. Μεθοδολογία της ανάλυσής μας
Παρότι το τελευταίο σχόλιο επί του άρθρου 17 επιχειρεί να επιβάλει το αυθαίρετο συμπέρασμα πως «η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών τάσσεται υπέρ της άμεσης κατάργησης των σχολικών συμβούλων και τις επιστροφής τους στις σχολικές τάξεις από 1-9-2018», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και προς επίρρωση αυτών καλεί σε ανάγνωση των υπόλοιπων σχολίων της διαβούλευσης και παρότι στο ίδιο άρθρο παρεμβάλλονται σχόλια για άλλες δομές, δεν κάποιοι διαβουλευόμενοι φαίνεται ότι δεν πείστηκαν για το παραπάνω συμπέρασμα. Από πλευράς μας:
1.    Αντιγράψαμε όλα τα σχόλια του άρθρου 17 σε ένα έγγραφο,
2.    Αφαιρέσαμε όσα σχόλια δεν αφορούν το θεσμό του σχολικού συμβούλου
3.    Ταξινομήσαμε τα εναπομείναντα σχόλια σε θετικά και αρνητικά και τα καταμετρήσαμε.
4.    Αφαιρέσαμε διπλά ή πολλαπλά σχόλια από τον ίδιο διαβουλευόμενο.
5.    Καταμετρήσαμε τα σχόλια αφαιρουμένων των διπλών ή πολλαπλών σχολίων από το ίδιο άτομο
Γ. Αποτελέσματα της ανάλυσης
Στο άρθρο 17 υποβλήθηκαν συνολικά 207 σχόλια, από τα οποία μόνο τα 128 αναφέρονται (λαμβάνοντας ξεκάθαρη θετική ή αρνητική θέση) στην προτεινόμενη κατάργηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου. Τα υπόλοιπα  σχόλια αφορούν την κατάργηση των ΚΕΠΛΗΝΕΤ και άλλων δομών. Το αποτέλεσμα της  ανάλυσης είναι το εξής:
•    Υποβλήθηκαν 128 σχόλια τα οποία παίρνουν ξεκάθαρη θέση για τη διατήρηση ή κατάργηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου.
•    Από τα 128 σχόλια, τα 102 σχόλια τάσσονται αναφανδόν υπέρ της διατήρησης του θεσμού του σχολικού συμβούλου, πολλά από αυτά προτείνοντας την αυτονόητη ανάγκη αναβάθμισης του θεσμού.
•    Από τα 128 σχόλια, μόνο τα 26 τάσσονται υπέρ της κατάργησης του θεσμού.
•    Αναλύοντας όμως πιο προσεκτικά τα 26 σχόλια που ζητούν την άμεση κατάργηση του θεσμού του σχολικού συμβούλου, διαπιστώνει κανείς ότι τα 14 είναι του ίδιου διαβουλευόμενου,  4 δεύτερου διαβουλευόμενου και 2 τρίτου διαβουλευόμενου. Δηλαδή τα 20 από τα 26 αρνητικά σχόλια έχουν γίνει από 3 άτομα.
•    Αναζητώντας διπλά σχόλια υπέρ της διατήρησης του θεσμού, εντοπίστηκαν 10 τέτοια σχόλια.
•    Αφαιρώντας τα επαναλαμβανόμενα από τα ίδια άτομα σχόλια και κρατώντας μόνο τα θετικά και αρνητικά σχόλια των διαφορετικών ατόμων, το αποτέλεσμα διαμορφώνεται ως εξής: 92 σχόλια υπέρ της διατήρησης και αναβάθμισης των σχολικών συμβούλων και 9 σχόλια υπέρ της κατάργησής τους.
Παρακάτω αποτυπώνεται το αποτέλεσμα της διαβούλευσης για το θεσμό του σχολικού συμβούλου. Το πρώτο γράφημα αποτυπώνει το αποτέλεσμα επί του συνόλου των 126 σχετικών σχολίων (συμπεριλαμβανομένων και των σχολίων που επαναλαμβάνονται από τα ίδια άτομα) και το δεύτερο γράφημα το αποτέλεσμα επί των 101 μοναδικών σχολίων κάθε περίπτωσης (αφαιρουμένων των σχολίων που επαναλαμβάνονται από τα ίδια άτομα).
Ανάλογη είναι η εικόνα που προκύπτει και σε άλλα σχετικά άρθρα στα οποία έχουν υποβληθεί σχόλια για το θεσμό του σχολικού συμβούλου, π.χ. άρθρο 3 και 4. Στο αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς και τα δεκάδες δημοσιευμένα έγγραφα των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, τα οποία προτείνουν στο σύνολό τους τη διατήρηση του θεσμού και την αναβάθμισή του, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για το συγκεντρωτισμό της προτεινόμενης νέας δομής (ΠΕΚΕΣ) και τη διαφαινόμενη απώλεια της καθοδηγητικής, συμβουλευτικής και επιμορφωτικής υποστήριξης των σχολείων.
Συμπερασματικά
Καταλήγοντας, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει τεκμηριωμένα ότι διατυπώνεται ξεκάθαρο και καθολικό αίτημα από την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, καθώς και από τους κοινωνικούς φορείς, για διατήρηση και αναβάθμιση του θεσμού του σχολικού συμβούλου προκειμένου αυτός να υπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που διαμορφώνονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.
Ταυτόχρονα, μια  δομή περισσότερο απομακρυσμένη, γραφειοκρατική και απρόσωπη, χωρίς καθοδηγητικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα και χωρίς φυσική παρουσία στη σχολική μονάδα και στην τάξη δεν φαίνεται να προτάσσεται αυτή τη στιγμή από τον εκπαιδευτικό κόσμο.
Η πολιτική ηγεσία οφείλει να μελετήσει σοβαρά και να αξιοποιήσει τα παραπάνω αποτελέσματα της διαβούλευσης και την ενδεχόμενη απόπειρα χειραγώγησής της, αντλώντας τα σχετικά στοιχεία από τους διαχειριστές της πλατφόρμας της διαβούλευσης. Επίσης, οφείλει να λάβει υπόψη τις προτάσεις και προβληματισμούς των δεκάδων επιστημονικών και κοινωνικών φορέων για το θεσμό των σχολικών συμβούλων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...