Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Στην Ομάδα Β΄, στα μη εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις Γενικού Λυκείου τα Θρησκευτικά - Το ΦΕΚΔημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Υ.Α. με θέμα "Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα".
Με το ΦΕΚ καθιερώνεται η ήδη αναγγελθείσα κατάργηση των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων για το μάθημα των Θρησκευτικών και τα υπόλοιπα μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου