Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

Η Παρθένος σήμερον - The Virgin today


 Orthodox Christmas Kontakion: "The Virgin Today", by St Romanos the Melodist.
Το κοντάκιο των Χριστουγέννων: "Η Παρθένος σήμερον" Ρωμανού του Μελωδού.
Ψάλλει η Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία.
Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει,
καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτω προσάγει.
Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι.
Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι.
Δι᾿ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον,
ὁ πρὸ αἰώνων Θεός!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...