Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2014 με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, σχετικά με τη διεξαγωγή εξετάσεων περιόδου Σεπτεμβρίου 2014 της Α’ Τάξης Λυκείου (και Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) με τη χρήση της Τράπεζας Θεμάτων, απέστειλε έγγραφο προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τα Λύκεια , το οποίο αναφέρει τα εξής:
    1.     Με βάση την υπουργική απόφαση 4703/7-5-2014, τα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ, Ημερήσια και Εσπερινά, τα Εκκλησιαστικά, τα Μουσικά και τα Καλλιτεχνικά Λύκεια στα οποία για τις εξετάσεις μαθημάτων της Α’ Τάξης Λυκείου (και της Β’ Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) το 50% των θεμάτων αντλείται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ), θα πρέπει και για τις παραπεμπτικές και επαναληπτικές εξετάσεις της περιόδου Σεπτεμβρίου να καταχωρήσουν το πρόγραμμα εξετάσεων για τα σχετικά μαθήματα, στο πληροφοριακό σύστημα που έχει αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.
2.    Η καταχώριση του Προγράμματος Εξετάσεων είναι απαραίτητη για να προγραμματιστεί το χρονικό διάστημα στο οποίο η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι ανοικτή για την κλήρωση των θεμάτων για κάθε μάθημα σε κάθε Λύκειο. Η καταχώρηση του Προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα, ενημερώνει αυτόματα το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ Διόφαντος), οπότε δεν χρειάζεται να γίνει καμία άλλη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Οδηγίες για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στη Διεύθυνης Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το υπουργείο Παιδείας , προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, απέστειλε προς τα Γυμνάσια και Λύκεια τις ακόλουθες οδηγίες:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Για το σχολικό έτος 2014-2015 η διδασκαλία των μαθημάτων στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη, σύμφωνα με τη με αρ. 95567/Γ2/20-06-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1861 Β΄).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ- ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι εγγραφές των μαθητών στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/1979 (ΦΕΚ 23 Α΄). Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, για τους μαθητές που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. για λόγους υγείας ή σοβαρούς οικογενειακούς λόγους), καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την παρ. 3, αρ. 7 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄). Επίσης, αναφορικά με τις εγγραφές μαθητών σε Εσπερινά Σχολεία ισχύει η παρ. 7, αρ. 45, του ν. 4186/2013 (Α΄193), σύμφωνα με την οποία: «Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους».

Τα ωρολόγια προγράμματα για το σχ. έτος 2014-15 των Γυμνασίων, Λυκείων και ΙΕΚ


Το esos δημοσιεύει τα ωρολόγια προγράμματα που θα ισχύσουν το νέο σχολικό έτος 2014-15 για τα Γυμνάσια, Λύκεια και ΙΕΚ.
Ειδικότερα:
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Α. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Α και Β τάξεων του Γυμνασίου καθορίζεται με υπουργική απόφαση του 2013.Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ.
Β. Της Γ τάξης καθορίζεται με υπουργική απόφαση του έτους 2009. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ.
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
Α.Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α και της Β τάξης του Γενικού Λυκείου καθορίζεται με το νόμο 4186/2013. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ.
β.Το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου καθορίζεται καθορίζεται με υπουργική απόφαση του 2005.. Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το σχετικό ΦΕΚ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ
Α.Υπογράφηκε από τον υφυπουργό Παιδείας Αλέξανδρο Δερμετζόπουλος το νέο ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου», που θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2014-2015 για τις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου.
Β.Για το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 63444/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (Β΄ 921).
ΕΠΑΛ

Οικουμενικός Πατριάρχης: Καλούμε όλους σε επαγρύπνηση, ευαισθητοποίηση και συστράτευση για την προστασία του περιβάλλοντος


του Νίκου Παπαχρήστου

Η Εκκλησία δεν μένει αδιάφορη μπροστά στη συνεχιζόμενη καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος τονίζει ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο μήνυμά του για την Αρχή της Ινδίκτου, την έναρξη του νέου εκκλησιαστικού έτους, την πρώτη Σεπτεμβρίου. Στο μήνυμά του καταγράφει ως αιτίες της καταστροφής την απληστία του ανθρώπου και της επιδίωξης για κέρδος, συμπεριφορές από συνιστούν αποστροφή του προσώπου του Κυρίου και κατά συνέπεια διατάραξη της Κτίσεως και διάσπαση της κορωνίδος της δημιουργίας, της ανθρώπινης υπάρξεως. Επίσης, αναφέρεται στην ληστρική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων

Υπενθυμίζει ότο το Οικουμενικό Πατριαρχείο από χρόνια εργάζεται για την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας για την ανάγκη διαφύλαξης της Κτίσης και για τον λόγο αυτό έχει αφιερώσει την 1η Σεπτεμβρίου σε ημέρα προσευχής για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ακολουθεί το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη:

Ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα,

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Ήξεραν τι θα γίνει 100 χρόνια μετά



«Η πτώση της Κωνσταντινούπολης για το έθνος μας, δεν είχε τέτοια σημασία, όπως αυτή η έξοδος του ελληνισμού από ολόκληρη την Ανατολή. Ένα φοβερό πράμα...».

Διδώ Σωτηρίου

Η Μικρασιατική καταστροφή αποτέλεσε αναμφίβολα την μεγαλύτερη συμφορά στην ιστορία του νεότερου Ελληνισμού… Τα παραπάνω λόγια της Διδώς Σωτηρίου μπορεί να φαντάζουν λίγο υπερβολικά, αφού το Ελληνικό Έθνος έχει βιώσει και πιο «ηχηρές» ιστορικά συμφορές, όπως είναι η πτώση της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο αν προσεγγίσουμε τα ιστορικά γεγονότα, με γεωστρατηγικά και συνακόλουθα με οικονομοτεχνικά κριτήρια, δεν έχουμε παρά να συμφωνήσουμε με την μεγάλη Ελληνίδα συγγραφέα…
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που πιστεύουν πως η Ελλάδα δεν απελευθερώθηκε από τους Έλληνες, αλλά από τις τρεις μεγάλες δυνάμεις της εποχής εκείνης, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία. Κάποιοι θεωρούν ότι η Ελληνική επανάσταση υποκινήθηκε απ’ αυτές τις δυνάμεις, για να διαλυθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, σ’ ένα πλαίσιο γεωπολιτικών ανακατατάξεων της εποχής εκείνης, που στόχο είχε την αναδιανομή του πλούτου που διαχειριζόταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον οποίο οι μεγάλες δυνάμεις ήθελαν να τις καρπωθούν προς όφελος τους, σε μια νέα μορφή αποικιοκρατίας.
Αν συνυπολογίσουμε ότι το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος υποθηκεύτηκε από τα δάνεια που μας έδωσαν οι Άγγλοι, θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως η παραπάνω άποψη δεν απέχει πολύ από την αλήθεια…

Σάββατο, 30 Αυγούστου 2014

Χρ. Γιανναράς: Ο πολιτισμός του Διαφωτισμού


Χρήστος Γιανναράς

Ο ευρωπαϊκός Διαφωτισμός είναι, σίγουρα, κάτι περισσότερο από ιδεολογικό ρεύμα ή θεωρητικό σύστημα, κάτι περισσότερο από φιλοσοφική τάση ή «σχολή». Είναι εποχή, είναι οι «Νέοι Χρόνοι» της ευρωπαϊκής ιστορίας. Χρόνοι «φωτισμού» του ευρωπαίου ανθρώπου, ύστερα από τον «σκοταδισμό» των μέσων αιώνων, την ολοκληρωτική επιβολή της θρησκευτικής αυθεντίας ως κυρίαρχης ιδεολογίας. Είναι πολιτισμός, δηλαδή καθολικός τρόπος του βίου. Αυτό που εμπεδώνεται ως καθολικός τρόπος βίου, είναι κατ’αρχήν μια θεμελιώδης στάση ή επιλογή, μια αφετηριακή νοηματοδότηση της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης πράξης, του αντικείμενου κόσμου και της χρήσης του κόσμου.
Δεν έχουν πάντοτε οι Διαφωτιστές κοινές απόψεις, ίδιες αφετηρίες και σκέψεις. Συγκλίνουν, όμως, σε στόχους κοινούς: Στις δογματικές και νοησιαρχικές ερμηνείες της πραγματικότητας, να αντιθέσουν τον εμπειρισμό και την άμεση αποδεικτικότητα της πειραματικής επιστήμης. Στην αυταρχική αντίληψη της εξουσίας να αντιπαραθέσουν τα δικαιώματα του ατόμου, όπως αντλούνται όχι από υπερβατικές αυθεντίες, αλλά από το «φυσικό» δίκαιο. Στην αποπνευματωμένη «μεταφυσική» εκδοχή του όντως υπαρκτού, να αντιτάξουν την κατάφαση της αισθητής εμπειρίας του υλικού και συγκεκριμένου. Στο βασανιστικό άγχος της αμαρτίας-παράβασης και ηθικής ενοχής, να αντιπροτείνουν τις κανονιστικές αρχές της ανθρώπινης λογικής, την καταξίωση της ομορφιάς, την ευεξία των αισθήσεων και του σώματος. Στη θέση της σχηματικής απολυτοποίησης ιστορικών φαινομένων ή παραδόσεων, να βάλουν τον συγκριτικό σχετικισμό και τον ερευνητικό σκεπτικισμό. Να υποκαταστήσουν την ασκητική απαξίωση του επίγειου βίου με την κατάφαση της βιολογικής ζωής και της ορμής για αυτοσυντήρηση, την καταξίωση του εγκόσμιου ωφελιμισμού.

Θα μπορούσαμε να επισημάνουμε επιγραμματικά τις πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του Διαφωτισμού.

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Προεδρική υποψηφιότητα. Δώρα & αντίδωρα και στον ανώτατο πολιτειακό θεσμό;



Χρήστου Παπαδημητρίου.
Κοινωνιολόγου.
Προέδρου Τ Κ Πύργου-Κόνιτσας.

Με αφορμή την από καιρό υποβόσκουσα και διαφαινόμενη σήμερα πρόταση διάσωσης της παρούσης κυβερνητικής ισορροπίας δια της υποψηφιότητας του Κου Κουβέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Χωρίς βεβαίως κοινωνικά αποδεκτή αιτιολόγηση, η οποία κατ ουσία θα αποτελέσει μαξιλάρι στην κυβερνητική συνύπαρξη δεξιών, σοσιαλιστών, ακροδεξιών αλλά και των οραματιστών της κεντροαριστεράς.

Προβάλλεται δε ότι ως πιθανός πρόεδρος θα είναι και αυτός πρόεδρος όλων των ελλήνων χωρίς βέβαια την συγκατάθεσή των, αφού κατάφερε με τα «ήξεις αφήξεις» του να αποτελέσει τον δούρειο ίππο στην Ελλάδα των μνημονίων, αλλά και να συντελέσει στην αδιανόητη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα..


Με υποβολιμαίο τρόπο, παλαιοκομματική μεθοδολογία, και δήθεν πολιτειακό σχεδιασμό γίνεται πρόταση για την Προεδρία της Δημοκρατίας αλλά κατ ουσία προσπάθεια για την συνέχιση αυτής της καταστροφικής πολιτικής στην Ελλάδα, και προτείνεται εκ των άνω αρχηγός κόμματος με ελάχιστη κοινωνική επιρροή από παρέα εμπλεκομένων δημοσιογράφων, καναλιών, πρώην υπουργών, και γερασμένων πολιτικών, υπό την αιγίδα βέβαια και τις ευλογίες του προέδρου και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, οι οποίοι ελέγχονται για την πολιτική των πρακτική, ο οποίος διαθέτει ασήμαντη κοινωνική συμπάθεια, αλλά οπωσδήποτε ελεγχόμενη πολιτική συμπεριφορά όσον αφορά στα των συνεργασιών με τους ανωτέρω.

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Κουλτούρα θανάτου και ευτελισμός της ζωής



Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ισχυρότατα οικονομικά ιδεολογικά κέντρα προωθούν την κουλτούρα του θανάτου και τον ευτελισμό της ζωής στις, με επιταχυνόμενους ρυθμούς, παρακμάζουσες πολιτισμικά, ηθικά και κοινωνικά, χώρες της Δύσης. Με την προπαγάνδα τους σε όλες τις χώρες πιέζουν τους πολιτικούς, χρησιμοποιούν τα ΜΜΕ και εκπορθούν το καλλιτεχνικό και ιδεολογικό εποικοδόμημα. Ανοικτά υποστηρίζονται, οικονομικά κυρίως, οι οργανώσεις των ομοφυλοφίλων, προς πραγματοποίηση των σχεδίων τους.
Πρόσφατα επτά κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης (Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελβετία), μετά τη μείωση της επιχορήγησης από το Συμβούλιο προς τις οργανώσεις ομοφυλοφίλων, αποφάσισαν να συγχρηματοδοτήσουν τις πρωτοβουλίες των συγκεκριμένων οργανώσεων για την προώθηση των ιδεών τους! Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2013 να χρηματοδοτήσει τις οργανώσεις των ομοφυλοφίλων από τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών των χωρών μελών της, με το ποσό των επτά εκατομμύρια (7.000.000) ευρώ! Στο Παρίσι το λόμπι των ομοφυλοφίλων χρηματοδοτείται πλουσιοπάροχα από το Υπουργείο Πολιτισμού του κ. Ολάντ και από το Δημαρχείο των Παρισίων. 

Όταν το 2006 ο Πάπας Βενέδικτος αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα Μανουήλ Β´ Παλαιολόγο, για την επιβολή του Ισλάμ με το σπαθί, ο «προοδευτικός» δυτικός κόσμος είχε ξεσηκωθεί και μιλούσε για «προσβολή». Τώρα, θα ζητήσει συγνώμην;



Οι ειδήσεις στον έντυπο και κυρίως ηλεκτρονικό τύπο είναι γεμάτες με εικόνες απίστευτης βαρβαρότητας που μοιάζουν να ξεπερνούν εκείνες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και μας επιστρέφουν σε πολύ σκοτεινές εποχές της ανθρωπότητας. Σαν το βίαιο χάος του 7ου αιώνα να προσγειώθηκε ξαφνικά και πέρα από κάθε λογική σε ένα ήσυχο δυτικό προάστιο. Φρικτές εικόνες με κάθε λεπτομέρεια στο YouTube, το Twitter, το Facebook και το Google, μας δίνουν κάποια ιδέα για το τι σήμαινε η Ισλαμική κατάκτηση της χριστιανοσύνης στην περιοχή που σήμερα αποκαλούμε Μέση Ανατολή. Αιώνες σκότους, δυστυχίας και καταπίεσης «απίστων» (μη-μουσουλμανικών) αυτόχθονων  πληθυσμών από ισλαμιστές ηγεμόνες τους, ξαναζούν μπροστά μας. Φρικιαστικές εικόνες εισβάλλουν στο χώρο μας στο διαδίκτυο από τη Συρία και (την χώρα παλαιότερα γνωστή ως) Ιράκ: Μαζικές δολοφονίες, σταυρώσεις, αποκεφαλισμοί - ακόμα και μικρών παιδιών - βασανιστήρια, βιασμοί από συμμορίες,  γυναίκες και κορίτσια που απάγονται και πωλούνται ως σκλάβες, χιλιάδες κυνηγημένοι να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους μέσα σε τρομοκρατία, σπίτια, εκκλησίες, τα μοναστήρια και ιερά λεηλατημένα και καμένα ...


Σε λίγο συμπληρώνονται 8 χρόνια από την ομιλία του Πάπα Βενέδικτου XVI στο Πανεπιστήμιο του Regensburg της Γερμανίας, στις 12 Σεπτεμβρίου 2006, στην οποία μνημόνευσε τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Μανουήλ Β’ Παλαιολόγο (1350 - 1425) και η οποία δημιούργησε εντάσεις, λόγω των «ακραίων» αναφορών της για το Ισλάμ. Διαδηλώσεις, βανδαλισμοί, αλλά και μια δολοφονία ιταλίδας καλόγριας στην Σομαλία φέρεται να αποτέλεσαν απάντηση στην «προσβολή». Περίπου πριν από μία εβδομάδα, στην ιταλική Καθολική εφημερίδα Il Foglio,ο αρθρογράφος, Camillo Langone, έγραψε ότι ο κόσμος οφείλει μια συγνώμη στον Πάπα Βενέδικτο και τον Αυτοκράτορα Παλαιολόγο, μια απολογία για την αντίδραση του σε εκείνη την ομιλία.
«Σήμερα, όταν καταφθάνουν οι ειδήσεις ​​από το πρώην-Ιράκ και δείχνουν σε όποιον έχει μάτια για να δει τι πάει να πει το Κοράνι μεταφρασμένο σε δράση, θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τους δύο σας». Αλλά, ο Langone είπε, με εμφανή αηδία, ο σύγχρονος εκκοσμικευμένος Ευρωπαίος «δεν θα το κάνει». Αυτός ο τύπος ανθρώπου, έγραψε, «δεν πιστεύει στα ιερά κείμενα ... δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο».
«Για τον σύγχρονο Ευρωπαίο το να πιστεύει κάποιος στη θρησκεία είναι αδύνατο ... Κάποιος που δεν είναι πλέον σε θέση να πιστεύει στο Θεό δεν είναι ικανός να πιστεύει στην πραγματικότητα, [και] δεν μπορεί να αναγνωρίσει ακόμα και ένα σπαθί όταν αυτό πιέζει το λαιμό του».

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Ιερά Σύνοδος: ''Ελάτε να σταθούμε όλοι μαζί''


Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την συμπλήρωση της ετησίας θητείας αυτής εις την διοίκηση της Εκκλησίας, ήτοι από της 1ης Σεπτεμβρίου 2013 έως της 31ης Αυγούστου 2014, απευθύνεται φιλοστόργως προς τον ορθόδοξο χριστιανικό Λαό με το παρόν Μήνυμα αυτής, για μια επικοινωνία εν ονόματι του Σωτήρος Ιησού Χριστού, μεταξύ των πνευματικών πατέρων και του ευσεβούς και πιστού πληρώματος αυτής.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου και οι δώδεκα Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται, ως τακτικά μέλη αυτής της ληγούσης συνοδικής περιόδου, και οι συνεργοί μας, απευθυνόμεθα προς όλους σας, αδιακρίτως, και σας προσφωνούμε με τον χαιρετισμό του Αποστόλου Παύλου:

«Αδελφοί, Χαίρετε, καταρτίζεσθε, παρακαλείσθε, το αυτό φρονείτε, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης έσται μεθ ὑμῶν» (Β´ Κορ. 13, 11).

Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι οι καιροί στους οποίους ζούμε είναι δύσκολοι, είναι επικίνδυνοι και ενίοτε δυσβάστακτοι. Η αβεβαιότης, η αστάθεια και ο φόβος παρατηρούνται σχεδόν παντού.

Νισάφι, κύριε Σαμαρᾶ! – Σαράντος Ι. Καργάκος


Μπαϊλντίσαμε, ἀντιλοΐσαμε. Κᾶνε, γιαβρούμ, νισάφι! Οὔτε καλέμι οὐλεμά τόν πόνο μας δέν γράφει. Δέν ἀρκοῦν τό ἕνα καί δύο καί τρία καί τέσσερα φορομπηχτικά σαμάρια πού μᾶς φόρεσες, εἶναι καί… κακοφτιαγμένα! Μᾶς πληγώνουν σωματικά καί ψυχικά. Χάρη στήν τουρκική κουλτούρα, πού ὅλο καί ἁπλώνεται στή χώρα μας, κάθε πρωί ἀναφωνῶ: «Ἀλλάχ κερίμ…». Ἴλεως ὁ Θεός. Ὁ Θεός νά μᾶς λυπηθεῖ.

Δέν εἶναι πού, κατά τό ἆσμα, ἡ ἐφορία θά μᾶς φάει καί τά δαχτυλίδια (προσωπικά δέν ἔχω κανένα), ἀλλά θά βρεθοῦμε στήν ἀνάγκη – ὅπως λέει τό ἆσμα- νά κοιμηθοῦμε στά σανίδια. Εἴπαμε, τά σαΐνια σου (ἀλήθεια, στό «Κλίν» τά βρῆκες;) νά μᾶς πάρουν καί τήν τελευταία δεκάρα. Ὄχι ὅμως καί τήν ψυχή. Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ χρόνου ὥς αὐτή τή στιγμή πού γράφω ( 1 μ.μ. τῆς 8ης Αὐγούστου) ἡ σύζυγός μου κι ἐγώ τρέχουμε ἀπό γραφεῖο σέ γραφεῖο, ἀπό ὄροφο σέ ὄροφο, ἀπό τράπεζα σέ τράπεζα καί μαζεύουμε χαρτιά γιά νά στείλουμε στά ἐκδορεῖα, ὅπου ἁρμόδιοι ἐκδορεῖς θά κοστολογήσουν τό τομάρι μας.

Ἄς τό πάρουν μιά καί καλή. Θέλω τόσα, δῶστε τόσα! Αὐτό πού ὑφίσταται σήμερα ὁ εὐσυνείδητος πολίτης πού ἐκπληρώνει μέ συνέπεια τίς φοροδοτικές του ὑποχρεώσεις, θυμίζει τό μαρτύριο τοῦ Κατσαντώνη. Πού γιά νά ὁμολογήσει ποῦ ἔχει κρυμμένα τά γρόσια του , ὁ παραδόπιστος Ἀλῆ Πασᾶς ἔβαλε τό δήμιο νά τοῦ τσακίζει μέ ξύλινο σφυρί μεθοδικά τά κόκκαλα. Ὁ ἥρωας τουμπάνιασε καί πέθανε ψιθυρίζοντας: » Ἔρμα γρόσια…».

Σέ αὐτή τήν κατάσταση μᾶς φέρατε, κύριε Σαμαρᾶ! Ἄλλα ἐτάξατε καί ἄλλα ἐπράξατε. Καί συνεχίζετε μέ τούς «τζοχανταραίους» σας νά πράττετε. Εἶμαι 76 ἐτῶν. Μπορῶ ἀπό τό Λαύριο, μέ καλό καιρό, νά πάω κολυμπώντας στό Μακρονήσι. Δέν μπορῶ ὅμως νά ξαναπάω στή ἐφορία. Θά προτιμοῦσα νά πάω στόν Ἄδη, ἀλλά σκέφτομαι τίς γραφειοκρατικές διατυπώσεις τῆς… κηδείας. Οὔτε νά πεθάνουμε δέν μποροῦμε. Ἄφεριμ!

Υ.Γ.

Πρός τό παρόν μόνο τό στεφανοχάρτι καί τό νούμερο τῆς σκελέας πού φοροῦσα στό στρατό δέν μοῦ ἔχουν ζητήσει. Ἄς τό σκεφθοῦν κι αὐτό.

Πώς ορίζει το «ανεξάρτητο κράτος» ο OHE;



Του Χ. Γιανναρά

Γράφει ο πρώην πρέσβης της Eλλάδας στο Kίεβο κ. Xάρης Δημητρίου (σήμερα πληρεξούσιος υπουργός επί τιμή) στο βιβλίο του «Διπλωματία και ίντριγκα» (Eκδόσεις Παπαζήση):
«H στάση της Δύσης στα (εντελώς πρόσφατα) γεγονότα του Kιέβου είναι ανεξήγητη: Aπό την παραλίγο υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης E.E. - Oυκρανίας, από τον Γιανουκόβιτς και τους Eυρωπαίους ηγέτες, τον Δεκέμβριο 2013, φτάσαμε να βλέπουμε κάποιους από αυτούς (τους Eυρωπαίους), ένα μήνα μετά, πάνω στα φλεγόμενα οδοφράγματα μαζί με οπλισμένους Oυκρανούς εθνικιστές! Tο ανάλογο θα ήταν να βλέπαμε τον Pώσο πρόεδρο ή τον Pώσο YΠEΞ να πρωτοστατούν σε βίαιες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Παρίσι ή μπροστά στον Λευκό Oίκο.

H απαράδεκτη για τα ευρωπαϊκά standards αυτή στάση της E. Eνωσης ασφαλώς δικαιολόγησε για πολλούς την αντίδραση της Mόσχας... Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Kissinger για να αντιληφθεί ότι... θα ήταν ανόητο να ελπίζει η Δύση πως η Mόσχα δεν θα αντιδρούσε, με όποια μέσα διαθέτει, στον εναγκαλισμό της Oυκρανίας από το NATO» (σελ. 22-23).

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑΣ

Η Φανουρόπιτα, είναι μια νηστίσιμη πίτα που φτιάχνεται στην μνήμη του Αγίου Φανουρίου και προσφέρεται στους πιστούς ως ευλογία.


Σίγουρα είναι ένα έθιμο που ξεκίνησε από μια ευλαβική χειρονομία των πιστών (κυρίως από το γυναικείο φύλλο και το όνομα του έχει συνδεθεί με την εύρεση απολεσθέντων αντικειμένων αλλά και προσώπων) και δεν νομίζουμε ότι υποκρύπτει κάτι το αντικανονικό ή το άσχημο. Άλλωστε αν επρόκειτο για κάτι το οποίο αλλοίωνε την λατρευτική τάξη και ήταν αντίθετο με την εκκλησιαστική μας παράδοση, η εκκλησία είχε τον χρόνο και τον τρόπο να το διορθώσει και να το αποτρέψει.

Η παράδοση λέει ότι η Μητέρα του Αγίου Φανουρίου ήταν αμαρτωλή. Ήταν σκληρή, άπονη και αυστηρή με τους φτωχούς και τους συμπεριφερόταν πολύ σκληρά και απάνθρωπα. Μάλιστα για τον αμετανόητο χαρακτήρα της πήγε στην κόλαση. Προσπάθησε να τη σώσει ο γιος της, αλλά η κακία της δεν τον άφησε. 

Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που οι νοικοκυρές φτιάχνουν την ημέρα αυτή γλυκές πίτες (Φανουρόπιτες) και αφού τις πάνε στην εκκλησία και ευλογηθούν τις μοιράζουν στη γειτονιά, με τη σύσταση να κάνουμε το Σταυρό μας και να ευχηθούμε να συγχωρεθεί η μάνα του Αγίου «Θεός σχωρεσ’ τη μάνα του Αγίου Φανουρίου». Την Φανουρόπιτα δεν την χαράσσουμε. Το πρώτο χάραγμα το κάνει ο Ιερέας στην εκκλησία, σχηματίζοντας ένα Σταυρό, όταν διαβάζει τις πίτες.



Συνταγή Φανουρόπιτας:


Υλικά
6 φλυτζάνια αλεύρι

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου για την απώλεια χιλιάδων αθώων Χριστιανών στη Μέση Ανατολή και την Αφρική



26/08/2014
Οι χριστιανοί αδελφοί μας στη Μέση Ανατολή και την Αφρική υφίστανται εκτεταμένους βίαιους διωγμούς και απάνθρωπες αγριότητες. Εις βάρος τους διαπράττονται θηριωδίες και ανοσιουργήματα που εφορμούνται από θρησκευτικό φανατισμό και μισαλλοδοξία και στόχο έχουν τη βίαιη εξασφάλιση θρησκευτικής ομοιογένειας σε χώρες οι οποίες αποτέλεσαν ιστορικά λίκνα και εστίες λαμπρής παρουσίας του Χριστιανισμού και στις οποίες ιστορικά ιερά σεβάσματα και ναοί βεβηλώνονται και καταστρέφονται.

Νέφος θανάτου έχει σκεπάσει τη Συρία, το Ιράκ, το Ιράν, το Πακιστάν, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, τη Νιγηρία, τη Σομαλία, την Τανζανία. Δεκάδες σημεία φλέγονται και η φωτιά σκορπά ανεξέλεγκτα κραυγές απόγνωσης και οδύνης. Είμαστε, εν τέλει, ανήμποροι να σταματήσουμε όσα εξελίσσονται καθημερινά και προσβάλλουν τον ανθρώπινο πολιτισμό; Η φωνή όλων όσοι αντιδρούν χάνεται μέσα στον θόρυβο των πολεμικών ριπών, που κοστίζουν καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος απηύθυνε στο παρελθόν έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα να συνδράμει στην τάχιστη παύση της αιματοχυσίας στη Συρία και τους υπολοίπους χώρους της ιστορικής παρουσίας των χριστιανών. Έχουμε όλοι μας χρέος έναντι της ιστορίας, διότι 1700 έτη μετά την έκδοση του Διατάγματος των Μεδιολάνων άνθρωποι εξακολουθούν να διώκονται για την πίστη και τη θρησκευτική τους συνείδηση. Ενώπιόν μας εκτυλίσσονται τραγωδίες βαθύτατες, των οποίων ακόμη δεν γνωρίζουμε την ολέθρια κατάληξη.

Να μη λέμε ψέματα*



Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Στη Δημοκρατία πρέπει να κρατάει λίγο το ψέμα. Για να μην περνάει πρέπει ο λαός να ενημερώνεται για την αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι. Δυστυχώς τα ψέματα στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι πολλά και όσο πιο πολλά και μεγάλα είναι τόσο πιο πικρές γίνονται οι αλήθειες. Οι Έλληνες τα ψέματα τα έχουμε πληρώσει – κυριολεκτικά - πολύ ακριβά και φαίνεται πως έχουμε αποκτήσει πλέον κάποια πικρή εμπειρία.

Η εισαγωγή αφορά στα ψέματα που λέγονται, εν όψει της κατάθεσης του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου. Για την πρόταση - τροπολογία σ’ αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, να διευρυνθεί το σύμφωνο συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, πρέπει να επισημανθούν ορισμένες αλήθειες. H πρώτη και κύρια είναι πως στην Ευρώπη δεν είμαστε οι τελευταίοι, είμαστε από τους πρώτους που επιχειρείται να επιβληθεί η εξομοίωση των ομόφυλων ζευγαριών με τα φυσικά ζευγάρια.

Μόνο εννιά είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( από τις 28) και δύο εκτός αυτής που δέχονται τον «γάμο» των ομοφύλων (Σημ. Σε παρένθεση το έτος εφαρμογής του σχετικού Νόμου): Ολλανδία (2001), Βέλγιο (2003), Ισπανία (2005), Σουηδία (2009), Πορτογαλία (2010), Δανία (2012), Γαλλία (2013, από τους πρώτους Νόμους του κ. Ολάντ). Εκτός ΕΕ είναι η Νορβηγία (2009) και η Ισλανδία (2010). Μια κάποια μορφή αστικής σύμβασης έχουν 17 χώρες από τις 47 του Συμβουλίου της Ευρώπης – μεταξύ των οποίων και οι μικροσκοπικές Ανδόρα και Λιχτενστάϊν. Γιατί εμείς προτρέχουμε; Για να φανούμε «προοδευτικοί»; Σε ποιους;…
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...