Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

Επιχειρείται μεγάλη ιστορική παραχάραξη,με την ανοχή της Εκκλησίας, η οποία φέρει την πινακίδα «Κλειστόν λόγω διακοπών»


Του ΣΩΤΗΡΗ Μ.ΤΖΟΥΜΑ
Η χώρα μας περνά την μεγαλύτερη κρίση που πέρασε ποτέ στα τελευταία εκατό χρόνια.Και δεν είναι μόνο οικονομική!
Με πρόσχημα την οικονομική, την οποία επέβαλαν τεχνιέντως συγκεκριμένοι εγκέφαλοι που ήθελαν την κηδεμονία μας,η κρίση έχει επεκταθεί παντού! Και κυρίως στα εθνικά μας θέματα, τα οποία θέλουν να τα » κλείσουμε» με ήπιες διαδικασίες και εις βάρος των κυριαρχικών μας θέσεων!

Η πολιτεία δια των εκπροσώπων της ακολουθεί, θέλει δε θέλει,τις επιταγές της Ευρώπης. Είμαστε υπό ένα ιδιότυπο καθεστώς κηδεμονίας που πρέπει να υπακούουμε και να εκτελούμε τις εντολές τους!
Η Εκκλησία μας , δυστυχώς, ενώ θα μπορούσε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο αφυπνίζοντας το λαό μας, έχει περιορίσει την παρουσία της στο φιλανθρωπικό έργο, μετατρεπόμενη σε μία …ΜΚΟ, διότι αυτό θέλουν οι πολιτικοί και οι λογής προοδευτικοί στη χώρα μας: Μία Εκκλησία σιωπούσα και σε διακοσμητική μορφή κι όχι μία Εκκλησία με λόγο και παρουσία σε όλα τα δρώμενα της χώρας μας!
Αυτή τη στιγμή συμβαίνουν ταυτόχρονα δύο μεγάλα γεγονότα!
Το ένα μας αφορά άμεσα κι έχει να κάνει με την ιστορική προσφορά και μνήμη μας.

Ἰωάννης Καπποδίστριας: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἐγγύηση τοῦ Ἔθνους»

Πα­να­γι­ώ­τη Στ. Μαυ­ρo­ει­δῆ, Ἱ­στο­ρι­κοῦ
Ἡ ἐ­νί­σχυ­ση τοῦ κύ­ρους τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας εἶ­ναι ἡ βά­ση γι­ὰ τὴν ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ Ἔ­θνους. Αὐ­τὸ το­νί­ζει σὲ βα­ρυ­σή­μαν­τη ἐγ­κύ­κλι­ο ἐ­πι­στο­λὴ ποὺ ἀ­πέ­στει­λε πρὸς τοὺς Ἕλ­λη­νες στὶς 18 Ἀ­πρι­λί­ου 1819 ὁ Ἰ­ω­άν­νης Κα­ππο­δί­στρι­ας.
Προ­φη­τι­κὸς ὁ λό­γος τοῦ Κυ­βερ­νή­τη τῆς Ἑλ­λά­δας ποὺ γρά­φε­ται δύ­ο χρό­νι­α, πρὶν ξε­σπά­σει ἡ Ἐ­πα­νά­στα­ση τῆς Πα­λιγ­γε­νε­σί­ας καὶ ἐν­νι­ὰ χρό­νια­ προ­τοῦ κλη­θεῖ νὰ κυ­βερ­νή­σει τὸ μι­κρὸ, ἀλ­λὰ ἐ­λεύ­θε­ρο Ἑλ­λη­νι­κὸ κρά­τος.
Ὁ Κα­ππο­δί­στρι­ας ἀ­πευ­θύ­νε­ται στοὺς... «ἀ­δελ­φούς του» Ἕλ­λη­νες, ὡς σὲ παι­δι­ὰ τῆς «Ἁ­γί­ας μας Μη­τέ­ρας Ἐκ­κλη­σί­ας». Τοὺς συ­νι­στᾶ νὰ ἀ­γα­ποῦν μό­νο τὸ κα­λὸ καὶ νὰ μὴν κοι­τά­ζουν μό­νο τὸ προ­σω­πι­κὸ συμ­φέ­ρον. Τοὺς λέ­ει νὰ βελ­τι­ώ­σουν τὴ ζω­ή τους καὶ νὰ ἑ­τοι­μα­σθοῦν γι­ὰ τὰ με­γά­λα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα ποὺ προ­σφέ­ρει ἕ­νας ἠ­θι­κὸς καὶ χρι­στι­α­νι­κὸς πο­λι­τι­σμός.
Τοὺς συ­νι­στᾶ ἀ­κό­μη νὰ καλ­λι­ερ­γή­σουν τὰ γράμ­μα­τα, δι­ό­τι ἔτ­σι θὰ γί­νουν οἱ πο­λί­τες ἄ­ξι­οι τοῦ σε­βα­σμοῦ καὶ τῆς ἐμ­πι­στο­σύ­νης τῆς Πο­λι­τεί­ας καὶ βαθ­μι­αί­ως ἡ Πο­λι­τεί­α θὰ μά­θει νὰ σέ­βε­ται καὶ νὰ ἀ­κού­ει καὶ νὰ ἐμ­πι­στεύ­ε­ται τοὺς πο­λί­τες της. Οἱ Ἕλ­λη­νες πρέ­πει νὰ ἀ­σχο­λη­θοῦν ἀ­πο­κλει­στι­κὰ μὲ τὴν ἠ­θι­κὴ καὶ ἀν­θρω­πι­στι­κὴ ἐκ­παί­δευ­ση, γι­α­τί χω­ρὶς αὐ­τὴν κά­θε ἄλ­λο ἀν­τι­κεί­με­νο μόρ­φω­σης εἶ­ναι μά­ται­ο καὶ κά­θε ἐρ­γα­σί­α ἐ­πι­κίν­δυ­νη. Καὶ ἡ ἠ­θι­κὴ ἐκ­παί­δευ­ση θὰ πρέ­πει νὰ ξε­κι­νή­σει, κα­τὰ τὸν Κα­ππο­δί­στρι­α, ἀ­πὸ τὴν κα­τάρ­τι­ση τοῦ κλή­ρου.

Μεσογαίας Νικόλαος: ''Ζητούμε να διορθωθεί ο νόμος''


Δήλωση όσον αφορά το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, έκανε ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος.

Ο Σεβασμιώτατος μεταξύ άλλων ανέφερε: ''Το πρόβλημα είναι ότι, ενώ στην επικεφαλίδα μιλάει και για ξενοφοβία, κάπου μέσα του είναι κρυμμένη και μια άλλη καινούργια και ύποπτη λέξη, η «ομοφοβία».''

''Δεν ζητούμε να αποσυρθεί ο νόμος. Ζητούμε να διορθωθεί. Για να εξαφανίσεις την κακία δεν υποχρεούσαι να απαγορεύσεις το Ευαγγέλιο. Υποχρεούσαι να το αναστήσεις'', συμπλήρωσε ο κ. Νικόλαος.

Ακολουθεί η δήλωση του Σεβασμιωτάτου:

Με υποψιάζουσα σπουδή, στο Θερινό Τμήμα της Βουλής, εμφανίζεται αιφνιδιαστικά προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο που λέγεται «αντιρατσιστικό» και στο παρελθόν δεν πέρασε γιατί συναντούσε έντονες αντιδράσεις.

38 βουλευτές της ΝΔ επικαλούμενοι λόγους συνειδήσεως απειλούν ότι θα το καταψηφίσουν και ζητούν την απόσυρσή του. Η Κυβέρνηση φαίνεται πως τους αγνοεί και επιμένει. Υποθέτω πως τελικά θα τους εκβιάσει.

Πέντε Μητροπολίτες το αποκαλούν «καταστροφικό» ή «πονηρό» ή κάτι τέτοιο και σε έντονο ύφος εκφράζουν την αντίθεσή τους.

Η Ιερά Σύνοδος προς το παρόν σιωπά. Το πρόβλημα είναι ότι, ενώ στην επικεφαλίδα μιλάει και για ξενοφοβία, κάπου μέσα του είναι κρυμμένη και μια άλλη καινούργια και ύποπτη λέξη, η «ομοφοβία».

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

Γεωπολιτική αξία της Θράκης και διεθνές περιβάλλον. Προκλήσεις και απειλές άμυνας και ασφάλειας.

[ΣΤΡΑΤΗΓΟY Ε.Α ΦΡΑΓΚΟΥ Σ. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ]
Χρόνος,12/08/2014
Είναι πρόδηλο ότι είναι επιβεβλημένο να συνεγείρουν Κυβέρνηση και αντιπολίτευση δηλαδή ανεξαρτήτως κόμματος να αλλάξουν πολιτική, διότι συναγωνίζονται σε λάθη χειρισμούς στο βωμό της ψηφοθηρίας προκειμένου να αποκομίσουν οφέλη από τους ψηφοφόρους της μουσουλμανικής κοινότητας αδιαφορώντας για το εθνικό συμφέρον. Αλλά φευ αδυνατούν να αντιληφθούν τα αυτονόητα και επί δεκαετίες παίζουν το παιχνίδι της Άγκυρας και αδιαφόρησαν για Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριους και Τενέδιους χωρίς να λάβουν μέτρα για να αποτρέψουν την καταστροφή της ελληνικής μειονότητας κα ουδέποτε απαίτησαν να επιβάλουν την αρχή της αμοιβαιότητας σε σχέση με τη μουσουλμανική μειονότητα.
Το τουρκικό προξενείο Κομοτηνής καλλιεργεί ένα κλίμα αμφισβήτησης για την αποτελεσματικότητα και τον έλεγχο της ελληνικής Θράκης από τα κρατικά όργανα και υπηρεσίες με ένα δίκτυο πρακτόρων επί πληρωμή, που υπολογίζονται γύρω στις 3.000 και δαπάνη πολλών εκατομμυρίων. Καταπιέζουν κατά κύριο λόγο τους φιλήσυχους Έλληνες Μουσουλμάνους προκειμένου να τους πείσουν ότι είναι τουρκογενείς με κύρια στόχευση τους Πομάκους και Ρομά. Στους τουρκόφωνους περιλαμβάνονται τουρκόφωνοι Κιρκάσιοι, μαύροι Σουδανοί (στο Ν. Ξάνθης), τουρκόγυφτοι, ορεινοί Τσιτάκηδες, Κιρτζαλήδες και άλλα ασιατικά φύλα, τα οποία εποίκησαν τη Θράκη στις αρχές της οθωμανικής κυριαρχίας. Μετά το 1950 τα πολλαπλά λάθη διευκόλυναν την προπαγάνδα της Άγκυρας και δαπανώντας από το 1997 έως το 2013 άνω των 23.000.000 Ευρώ που δόθηκαν από την ΕΕ και εθνικούς πόρους με την κ. Γιαταγάνα επιμένει να μαθαίνει την τουρκική γλώσσα και όχι την ελληνική σε τουρκοφανείς και μη.
 Το Τουρκικό προξενείο Κομοτηνής δίνει χρήματα ακόμη για τη μαντίλα προκειμένου να τη φοράνε τα νέα κορίτσια, όπως και να ακολουθούν την εκπαίδευση των μειονοτικών σχολείων.

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Ο “ζήλος” του ιερέως: Ένα διδακτικό όνειρο.

zilos
σχόλιο Γ.Θ : Προσοχή μην ξεγελαστούμε. Κάτω από το πνευματικό μικροσκόπιο τα "καλά έργα" μας είναι μολυσμένα με το δηλητήριο της κενοδοξίας. Σε άλλον πολύ σε άλλον λίγο το μικρόβιο παρεισφρύει χωρίς να το καταλάβουμε, αλλά ευτυχώς είναι εύκολα εντοπίσημο από τους Πνευματικούς.

Η πρώτη βαθμίδα αμαρτίας είναι να κάνης το καλό, αλλά όχι με καλό τρόπο.
Και ο Μέγας Βασίλειος αναφέρει επτά περιπτώσεις κατά τις οποίες κάνοντας το καλό αμαρτάνουμε.
Μία από αυτές είναι όταν κάνουμε το καλό, αλλά όχι με καλό σκοπό.

Στο παρακάτω άρθρο από το περιοδικό Εφημέριος, το οποίο φυλάσσει στο αρχείο του ο π. Αρσένιος Κομπούγιας, διαφαίνεται μια τέτοια περίπτωση, κατά την οποία ένας Ιερέας δεν είχε ζυγίσει τις προθέσεις του…
Ένας ιερεύς ζηλωτής με πλούσια δράσι είδε κάποτε ένα όνειρο. Ο ίδιος μας το έχει περιγράψει ως εξής: “Καθόμουνα στην πολυθρόνα μου, κουρασμένος κι εξαντλημένος από την εργασία. Το σώμα μου πονούσε απ’ τη μεγάλη κόπωσι. Πολλοί στην ενορία μου ζητούσαν τον πολύτιμο μαργαρίτη. Και πολλοί τον είχαν βρή. Η ενορία μου προώδευε από κάθε άποψι. Η ψυχή μου πλημμύριζε από χαρά, ελπίδα και θάρρος. Τα κηρύγματά μου έκαναν μεγάλη εντύπωσι. Πολλοί προσήρχοντο στην εξομολόγησι. Η Εκκλησία μου ήταν πάντοτε ασφυκτικά γεμάτη. Είχα κατορθώσει να κινητοποιήσω ολόκληρη την ενορία. Ικανοποιημένος απ’ όλα εργαζόμουνα κάθε μέρα μέχρι εξαντλήσεως. Ενώ σκεπτόμουνα όλα αυτά, χωρίς να το καταλάβω, με πήρε ο ύπνος.
Τότε συνέβη το εξής, που θα σάς περιγράψω:

Το ποντικάκι [διδακτικό παραμύθι για μεγάλα ελληνόπουλα]του Κωνσταντίνου Αθ. Οικονόμου, δασκάλου,συγγραφέα
 
[Η ιστοριούλα αλιεύθηκε στο διαδίκτυο και διαμορφώθηκε έτσι δια ψυχικήν ωφέλειαν και τινάν παραμυθίαν!] 
Ας αρχίσουμε λοιπόν:

Η ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ: Ένα ποντικάκι, μια φορά κι έναν καιρό, παρατηρούσε από την τρυπούλα του τον αγρότη και τη γυναίκα του που ξετύλιγαν ένα πακέτο. “Τι λιχουδιά άραγε έχει το πακέτο;” αναρωτήθηκε... Όταν οι αγρότες άνοιξαν το πακέτο, το ποντικάκι έπαθε το σοκ της ζωής του καθώς διαπίστωσε πως επρόκειτο για μια ποντικοπαγίδα! Τρέχει λοιπόν γρήγορα στον αχυρώνα για να ανακοινώσει το φοβερό νέο! “Μια ποντικοπαγίδα! Μια ποντικοπαγίδα μέσα στο σπίτι!”, φώναζε απελπισμένα.
ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΖΩΑ: Η κυρα-κότα κακάρισε, έξυσε την πλάτη της και σηκώνοντας ψηλά το λαιμό της, δήλωσε κατηγορηματικά αλλά με ... κατανόηση: “Κυρ-Ποντικέ μου, καταλαβαίνω πως αυτό αποτελεί πρόβλημα για σας. Αλλά δε βλέπω να έχει καμιά επίπτωση σε μένα! Δε με ενοχλεί καθόλου εμένα η ποντικοπαγίδα στο σπίτι!”

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

EKTAKTO: Οδηγίες τριών σελίδων για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης-Αναβάλλεται η αξιολόγηση για τα στελέχη που έχουν παραπεμφθεί στα Πειθαρχικά

Στο  και πέντε καθώς  η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης ξεκίνησε και  ολοκληρώνεται στις 25 Αυγούστου   η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠΠΔΕ).εξέδωσε σήμερα με την ]ένδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  οδηγίες τριών σελίδων.
 Για να ανοίξετε τις οδηγίες που κατ αποκλειστικότητα δημοσιεύει το esos πατήστε εδώ
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ
 Υπενθυμίζεται ότι με έγγραφο του υπουργού Παιδείας Α. Λοβέρδου, που στάλθηκε σε όλα τα στελέχη εκπάιδευσης,έχει δοθεί εντολή:
Α.Μέχρι 31 Αυγούστου να έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης.
Β. Από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσει η αξιολόγηση των Διευθυντών των σχολείων και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, κατά προτεραιότητα όσων καταθέσουν σχετικό  αίτημα.
Ειδικότερα το έγγραφο του υπουργού Παιδείας, ορίζει τα εξής:

Ιστορική στιγμή: ήχησαν οι καμπάνες 92 χρόνια μετά


Ιστορικές στιγμές έζησαν χθες το πρωί στη Σμύρνη όσοι παραβρέθηκαν στην πρώτη μετά το 1922 τέλεση θείας λειτουργίας, που πραγματοποιήθηκε στον ανακαινισμένο Ιερό Ναό του Αγίου Βουκόλου.

Ο ναός που τιμάται στο όνομα του πολιούχου της Σμύρνης είναι ο μόνος Ορθόδοξος Χριστιανικός Ναός που δεν κάηκε στην καταστροφή του 1922, βρίσκεται στη συνοικία του Μπασμανέ και πρόσφατα ανακαινίσθηκε από το Δήμο της Σμύρνης.

Από το 1922 μέχρι και την ανακαίνιση του χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη, στη συνέχεια ως αίθουσα συναυλιών κλασσικής μουσικής και παραστάσεων όπερας και αργότερα αρχικά ως αρχαιολογικό μουσείο και στη συνέχεια ως χώρος αποθήκευσης αρχαιοτήτων. Μέχρι που και επισκευάστηκε.

Το γεγονός υποδέχθηκε με ιερή συγκίνηση και χαρά η Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα της Σμύρνης που ελπίζει να της παραχωρηθεί οριστικά ο ναός και να γίνει μόνιμη η χρήση του ως ελληνορθόδοξου ναού.

Εδώ και χρόνια η Ελληνορθόδοξη κοινότητα της Σμύρνης στεγάζεται σε έναν προτεσταντικό ναό που παραχωρήθηκε από τους Ολλανδούς της Σμύρνης.

Η Θεία Λειτουργία στην Εκκλησία του Αγίου Βουκόλου της Σμύρνης τελέστηκε από τον Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου και μόνιμο Ιερατικό Προϊστάμενο Σμύρνης Κύριλλο Συκή ο οποίος ανακοίνωσε και την έλευση του Πατριάρχη στη Σμύρνη προκειμένου να λειτουργήσει στον Άγιο Βουκόλο, την ημέρα εορτής του στις 6 Φεβρουαρίου 2015. Ενώ το ίδιο θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα μνήμης του Αγίου Χαραλάμπους, όπου για πρώτη φορά από το 1922 θα λειτουργηθεί και μάλιστα από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, η εκκλησία του Αγίου Χαραλάμπους στον Τσεσμέ.

Κατά τη σημερινή ιστορική θεία λειτουργία στον Άγιο Βουκόλο παραβρέθηκαν οι Δήμαρχοι της Σμύρνης, εκπρόσωποι του Ελληνικού προξενείου στη Σμύρνη, εκπρόσωπος της τοπικής ρωμαιοκαθολικής κοινότητας και φυσικά Έλληνες ορθόδοξοι που ζουν στη Σμύρνη αλλά και ορθόδοξοι άλλων εθνοτήτων.

Ο Έλληνας ιεραπόστολος που μάχεται τον ΕμπολαΦΟΒΑΜΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΩ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΜΟΥ


Κείμενο Dogma Newsdesk  
Φωτογραφίες Έθνος
Ροκάς, μαρξιστής και άθεος στα νιάτα του, ο ιεραπόστολος Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος στέκεται στο πλευρό των χριστιανών και με περίσσιο θάρρος απέναντι στον ιό του Έμπολα.

Ο άλλωτε ροκάς Θεμιστοκλής Αδαμόπουλος, στα 21 του έκανε στροφή 360 μοιρών και στράφηκε στην Oρθοδοξία. Σήμερα στα 67 του, ζει στην Σιέρα Λεόνε και παρά τις πιέσεις που δέχεται απο την οικογένειά του, δεν εγκαταλείπει την χώρα, λόγω του Έμπολα.

Μιλώντας στο Έθνος, ο π. Θεμιστοκλής τόνισε οτι παρά τους φόβους του δε θα εγκαταλείψει το ποίμνιό του. «Κάθε καλοκαίρι τέτοιες μέρες βρισκόμουν στην Αυστραλία για να δω την αδερφή μου Μαρία, μετά επισκεπτόμουν συγγενείς στην Αθήνα και φίλους στη Θεσσαλονίκη. Φέτος όμως δεν μπορώ να φύγω. Θα είναι σαν να λέω στο ποίμνιό μου «εγώ φεύγω, βγάλτε τα πέρα μόνοι σας». Και αυτό δεν το επιτρέπει ο Χριστός και η συνείδησή μου».

«Δεν δείχνω την ανησυχία μου, γιατί δεν θέλω να πανικοβάλω τους πιστούς. Παίρνω όλες τις προφυλάξεις. Φοράω πάντα γάντια, απολυμαίνω με νερό και χλωρίνη τα πάντα, είμαι σε συνεχή επαφή με τις αρχές της χώρας και το πατριαρχείο στην Αλεξάνδρεια, προσεύχομαι στον Θεό, ελπίζω ότι με την βοήθειά του, θα τα καταφέρω. Το ίδιο εύχομαι και για το ποίμνιό μου», πρόσθεσε.

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Εκδήλωση στην Ηγουμενίτσα για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό 20 Αυγούστου 2014Η Ιερά Μητρόπολις Παραμυθίας ανακοινώνει, ότι σε συνεργασία με το Δήμο Ηγουμενίτσας, με αφορμή την επέτειο των τριακοσίων χρόνων από τη γέννηση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, οργανώνει στο Πολιτιστικό κέντρο ΠΑΝΘΕΟΝ της Ηγουμενίτσας την Τετάρτη, 20 Αυγούστου και ώρα 8.30 μ.μ. εκδήλωση τιμής και μνήμης για το πρόσωπο του Αγίου εκείνου, που συνέβαλε τα μέγιστα στη διατήρηση του χριστιανικού ήθους και της ελληνικής μας ταυτότητας. 
Η εκδήλωση περιλαμβάνει: 
 Παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Η εικόνιση της μορφής», από τον φιλόλογο-ερευνητή Μιχαήλ Παντούλα
Ομιλία για τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά από τον Ηγούμενο της Μονής Γηρομερίου Αρχιμανδρίτη Μεθόδιο Ντελή. 
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 19 έως τις 21 Αυγούστου και θα λειτουργεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ.

Απάντηση Ανδρέα Λοβέρδου σε Ερώτηση για τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών

Απάντηση σε Ερώτηση της βουλευτού Σταυρούλας Ξουλίδου σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών έδωσε ο Υπουργός Παιδείας Ανδρέας Λοβέρδος. 

Η εκτενής απάντηση κάνει αναφορά στα προβλεπόμενα παλαιότερα και σήμερα σχετικά με το διορισμό των αποφοίτων αυτών ως δασκάλων ΠΕ 70 καθώς και σε σχετικές δικαστικές αποφάσεις. 

Καταλήγει δε με την επισήμανση ότι πλέον οι απόφοιτοι των σχολών αυτών δεν έχουν δικαίωμα διορισμού ούτε στην Α΄/βάθμια ούτε στη Β΄/θμια εκπαίδευση.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΞΟΥΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΛΟΒΕΡΔΟΥ:

Ιράκ: Ο Παράδεισος που έγινε κόλασηΤου Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Κάθε μέρα και πληθαίνουν οι φρικιαστικές περιγραφές για τα βάσανα και τη γενοκτονία των χριστιανών στο Ιράκ από τους τζιχαντιστές του «Ισλαμικού Σουλτανάτου». Μπρος σ’ αυτές ωχριά η πιο αρρωστημένη, η πιο εγκληματική φαντασία. Στο Ιράκ, στον τόπο όπου τοποθετείται ο Παράδεισος - Εδέμ και από όπου ξεκίνησε η Ιστορία του ανθρώπου, βιώνεται σήμερα η κόλαση και κυριαρχεί ο θάνατος.
Ο Χριστιανισμός στο Ιράκ διαδόθηκε από τον 1ο αιώνα. Οι διαφόρων εθνών κάτοικοι της Μεσοποταμίας και των γύρω περιοχών της, «Πάρθοι, Μήδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας…», ιουδαίοι και προσήλυτοι, κατάπληκτοι, εκστατικοί και απορημένοι, άκουσαν να μιλάνε για τη σωτηρία τους οι Απόστολοι στη δική τους γλώσσα, την ημέρα της Πεντηκοστής, (Πραξ. β΄, 1-36). Αργότερα και παράλληλα με τις περιοδείες του Αποστόλου Παύλου και των άλλων Αποστόλων σε διάφορες περιοχές της Οικουμένης, οι Απόστολοι Θωμάς και Θαδδαίος διέδωσαν τον Χριστιανισμό στη Μεσοποταμία, στους Ασσυρίους και στους Χαλδαίους.
Είναι θαύμα που επέζησαν επί τόσους αιώνες οι Χριστιανοί του Ιράκ. Και είναι αίσχος και ντροπή που στις ημέρες μας αυτοί εξοντώνονται από τους Μουσουλμάνους φανατικούς, επειδή μένουν εδραίοι στη χριστιανική τους πίστη. Είναι οι σύγχρονοι Μάρτυρες. Πρόσφατα όταν τζιχαντιστές μπήκαν σε ένα χωριό και συγκέντρωσαν τους χριστιανούς άντρες τους είπαν να προσκυνήσουν το Ισλάμ, αλλιώς θα τους σκοτώσουν, και αυτοί προτίμησαν τον θάνατο από το να αλλαξοπιστήσουν.

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

Ισλάμ: Ο ακήρυχτος θρησκευτικός πόλεμος και το κρεσέντο στρουθοκαμηλισμού της Δύσης.

Χιλιάδες μουσουλμάνων εξτρεμιστών από την Ευρώπη τον Καύκασο και τα Βαλκάνια σπεύδουν να ενταχθούν στις τρομοκρατικές οργανώσεις των φανατικών στην Συρία και στο Ιράκ. Το πρόβλημα, το ξεκίνημα αυτού του θρησκευτικού πολέμου εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μείνει μέσα στα στενά σύνορα της Μέσης Ανατολής του Ιράκ και της Συρίας.. Ήδη προχθές το Ισλαμικό Κράτος απείλησε ευθέως την Τουρκία ότι θα "απελευθερώσει" την Κωνσταντινούπολη, ενώ ο χάρτης με τα δυνητικά του σύνορα περιλαμβάνει σχεδόν όλη την Ευρώπη.

Προ ημερών τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους σε μάχες με στρατιώτες του Λιβάνου σκότωσαν αρκετούς στρατιώτες μέσα στο έδαφος του Λιβάνου, ενώ έφτασαν να ανοίξουν πυρ ακόμα και εις βάρος γνωστών μουσουλμάνων κληρικών που έσπευσαν στη περιοχή προκειμένου να μεσολαβήσουν για την εξεύρεση μιας λύσης.

Ο Νεομάρτυς Δημήτριος ο εν Ιωαννίνοις αθλήσας… (18 Αυγούστου 1808)


Του ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΤΡΙΤΟΥ,Κοσμήτορα Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Μεταξύ  των Ελλήνων Νεομαρτύρων οι οποίοι στα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς έδωσαν την μαρτυρία της Χριστιανικής και εθνικής τους συνειδήσεως, δεσπόζουσα θέση κατέχει ο νεομάρτυς Δημήτριος εκ Σαμαρίνης της Πίνδου, ο οποίος μαρτύρησε με εντοιχισμό στα Ιωάννινα, στην αυλή του Αλή Πασά, την 18η Αυγούστου 1808.
Ο νεομάρτυς Δημήτριος γεννήθηκε στην ιστορική και πανέμορφη Σαμαρίνα στα τέλη του ιή αι. Σε νεαρή ηλικία εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής της γενέτειρας του, όπου «καθίγνησε σώμα και ψυχήν  και εγένετο  σκεύος εκλεκτόν και δεκτικόν του θείου της χάριτος φωτισμού».
Ως μοναχός ακολούθησε τον ονομαστό αρματολό των Χασίων Παπαθύμιο Βλαχάβα, ο οποίος είχε ανδρωθεί στα αγιομετεωρίτικα Μοναστήρια, στους αγώνες του οποίου πήρε ενεργό μέρος. Περιόδευσε διάφορα μέρη της Ηπείρου και Θεσσαλίας εμψυχώνοντας τους τρομοκρατημένους ραγιάδες και ευαγγελιζόμενος το ζείδωρο μήνυμα της εθνικής Ελευθερίας. Φλογερός δημεγέρτης, καθώς ήταν, ξεσήκωνε με τη δύναμη του λόγου του τις λαϊκές μάζες, δίνοντας σ’ αυτές ελπίδα για μια καινούργια και αξιοπρεπή ζωή.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΦΕΓΓΑ


Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΦΕΓΓΑ
                                             Του Βασίλη Χαραλάμπους
 
Είναι ν’ απορείς
πως τούτος ο κάμπος της Ζώδειας
μια αδραξιά εγίνη
θυμητάρι ωχροπράσινο
που κουβαλήσαμε στην προσφυγιά.
Από τότε που «εσπέριος ηυλίσθη κλαυθμός»
καημοί  αγιοκέρια
παρεμπρός  στην εικόνα της Μεγαλόχαρης Παναγιάς
της Παναγιάς της Αφέγγας
ελπίδας ψηφιά
που την παραπανήσια έγνοια φευγατίζουν.
Από τούτο μικρό ξωκκλήσι
απόμειναν μονάχα οι τέσσερις κολώνες
να μακραίνουν τον πόνο μας
να μακραίνουν την ικεσία μας.

*Το χωριό Ζώδεια καταλήφθηκε κατά την Δεύτερη Τουρκική εισβολή, 14 Αυγούστου 1974
Από την ποιητική συλλογή «Ελισία»

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...