Κυριακή 15 Απριλίου 2012

Χριστός Ἀνέστη!


Χριστὸς Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν
θανάτῳ θάνατον πατήσας
καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι
ζωὴν χαρισάμενος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου