Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018

Ο τρελλὸς καὶ ο γνωστικὸς .Ἕνας τρελλὸς καὶ ἕνας γνωστικὸς ἤθελαν νὰ περάσουν στὴν ἄλλη μεριά.
Ὁ γνωστικὸς εἶπε: «Θὰ σταματήση ἡ βροχή, θὰ λιγοστέψη τὸ νερὸ καὶ ὕστερα θὰ περάσω». 

Ὁ τρελλὸς δὲν περίμενε· ἔδωσε μιὰ καὶ πέρασε ἀπέναντι. 

Βράχηκαν λίγο τὰ ροῦχα του, ἀλλὰ πῆγε ἐκεῖ ποὺ ἤθελε. 

Ἡ βροχή, ἀντὶ νὰ σταματήση, ὅλο καὶ δυνάμωνε. 

Τὸ νερὸ στὸν χείμαρρο αὐξήθηκε καὶ τελικὰ ὁ γνωστικὸς δὲν μπόρεσε νὰ περάση ἀπέναντι, γιατὶ ὕστερα ἦταν καὶ ἐπικίνδυνο.

Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου


https://www.facebook.com/kanlisofia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου